Ten konkurs już się zakończył. Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs stanowi polską edycję ogólnoeuropejskiego projektu „Wiki Loves Monuments” organizowanego przez Stowarzyszenie Wikimedia Holandia. Celem konkursu jest zebranie jak największej bazy fotografii zabytków znajdujących się na terytorium Polski.

Warunki techniczne.
– fotografie należy zgłaszać używając formularza, którego adres został udostępniony na stronie konkursu.
– fotografie nie mogą być opatrzone widocznymi i niewidocznymi znakami wodnymi ani żadnymi innymi formami podpisu autora bezpośrednio na Fotografiach. Dopuszcza się dodanie informacji o autorstwie Fotografii do zamieszczonych w niej metadanych EXIF.
– fotografie muszą być przesłane w formacie JPEG oraz posiadać krótszą krawędź o wielkości co najmniej 1000 pikseli.
– fotografie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów zabytków nieruchomych udostępnionych na przygotowanej przez Organizatora stronie internetowej, której dokładny adres URI zostanie podany do wiadomości publicznej najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu.
– w opisie Fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem, o którym mowa w ust. 1.

Dokładne informacje na temat konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki” dostępne są na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WLZ

Terminarz konkursu fotograficznego „Wiki Lubi Zabytki”.
01-09-2011 – start konkursu
30-09-2011 – koniec zgłaszania zdjęć

Podsumowanie informacji o konkursie fotograficznym „Wiki Lubi Zabytki”.
Termin: prace zgłaszać można do 30 września 2011 r
Nagrody:
– pierwsza nagroda: 2000 PLN (netto)
– druga nagroda: 1000 PLN (netto)
– trzecia nagroda: 500 PLN (netto)
– dla 10 kolejnych wyróżnionych autorów przewidziane są drobne upominki
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wikimedia Polska
Strona konkursu: pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WLZ
Źródło informacji: serwis www.wprost.pl

Tagi: , , ,