Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Trójmiejska Szkoła Fotografii TSF zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Moje Pomorze – Ziemia, Ludzie, Wydarzenia”. Prace konkursowe można zgłaszać w 4 kategoriach tematycznych, a termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 kwietnia 2012 roku.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Czas dokonania zdjęcia i wykonania odbitki jest dowolny. Miejsce dokonania zdjęcia ograniczone jest do terenu województwa pomorskiego i jego najbliższego sąsiedztwa. Każdy autor może nadesłać do 8 prac w formie odbitek o formacie co najmniej 18×24 cm w dowolnej technice, zobowiązując się jednocześnie, że w przypadku zakwalifikowania zdjęcia na wystawę dostarczy w terminie 2 tygodni od daty powiadomienia o tym fakcie powiększenie w formacie 30x40cm lub 40x50cm i wersję cyfrową zdjęć.

Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
I Ziemia – Krajobraz miast i wsi; pejzaż w rozumieniu tradycyjnym oraz pejzaż miejski i industrialny; przyroda; ekologia; cywilizacja – przykłady pozytywne i negatywne.
II Ludzie – Portret; człowiek w codziennych sytuacjach – w pracy i w domu; dzieci i dorośli; społeczność – jak żyjemy i mieszkamy, jak pracujemy, jak spędzamy wolny czas; rekreacja i turystyka; człowiek we wszystkich aspektach swojego życia
III Wydarzenia – Polityka, kultura, sport, sytuacje dramatyczne, obrzędowość
IV Eksperyment twórczy – kreatywne wykorzystanie fotografii.

Zgłoszenia zgodne z regulaminem konkursu należy przesłać do 29 kwietnia 2012 roku na adres:

Trójmiejska Szkoła Fotografii
Al. Niepodległości 792/6
81-805 Sopot
z dopiskiem „Moje Pomorze”.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Moje Pomorze 2012”, to wejdź na stronę: www.tsf.edu.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Pkt 15 regulaminu:
Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i Internecie w celach związanych z promocją konkursu Moje Pomorze oraz zachowanie ich reprodukcji dla własnych celów archiwalnych, przy pełnym honorowaniu osobistych praw autorskich.

Terminarz konkursu „Moje Pomorze 2012”.
29-04-2012 – termin zgłaszania prac konkursowych
16-05-2012 – ogłoszenie wyników
jesień 2012 – wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród

Informacje o konkursie fotograficznym „Moje Pomorze 2012”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 29 kwietnia 2012 r.
Nagrody:
– Nagroda Grand Prix – bon o wartości 2000zł do zrealizowania w sklepie Foto-Net
– Nagroda Specjalna Jury – zestaw książek Wydawnictwa Helion
– Nagroda za zajęcie 1 miejsca – roczne stypendium w Trójmiejskiej Szkole Fotografii
– Nagroda za zajęcie 2 miejsca – semestralne stypendium w Trójmiejskiej Szkole Fotografii
Organizator konkursu: Trójmiejska Szkoła Fotografii
Strona konkursu: www.tsf.edu.pl/index.php?art=1&show=142&expandable=7
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , , ,