Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES oraz Środowiskowy Dom Samopomocy „Nowiny” MOPR w Gdańsku, Kosycarz Foto Press KFP, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Fundacja „Żyć z POMPĄ” zapraszają do wzięcia udziału w II edycji Konkursu Fotograficznego „Fot.ON nasz świat” skierowanego do osób niepełnosprawnych intelektualnie, które wykonują amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym i rodzinnym, zainteresowaniami i aktywnościami. Konkurs kierujemy również do pracowników i wolontariuszy podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy fotografują osoby niepełnosprawne w czasie podejmowanych przez podmioty różnorodnych działań (zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.).

Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób niepełnosprawnych intelektualnie jako kreatywnych autorów (w przypadku zdjęć wykonywanych przez nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również promocja działalności placówek wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie z fotografią.

Pierwsza edycja konkursu przyciągnęła nieoczekiwanie dużą liczbę uczestników. Wzięło w niej udział 65 osób, które nadesłały ponad 800 fotografii.

Po wyłonieniu przez profesjonalne jury laureatów konkursu, dnia 21 września 2012 w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Gdańsku przy ul. Korzennej odbędzie się uroczyste wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Dla laureatów
przewidziano atrakcyjne nagrody.

Patronat artystyczny nad konkursem objął znany gdański fotoreporter Maciej Kosycarz, który przewodniczyć będzie również obradom jury konkursu.
O nadsyłanie prac konkursowych prosimy do dnia 15 sierpnia 2012 na adres:

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCESsierpień 2012
ul. Nowiny 7
80-020 Gdańsk

z dopiskiem „Fot.ON nasz świat” lub drogą elektroniczną na adres: konkurs@frisakces.org.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Fot.ON nasz świat”, to wejdź na stronę: www.foton.ubf.pl.

Terminarz konkursu fotograficznego „Fot.ON nasz świat”.
15-08-2012 – termin przyjmowania prac konkursowych
21-09-2012 – uroczyste wręczenie nagród; wernisaż wystawy pokonkursowej

Informacje o konkursie fotograficznym „Fot.ON nasz świat”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 15 sierpnia 2012
Nagrody: atrakcyjne nagrody
Organizator konkursu: Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES
Strona konkursu: www.foton.ubf.pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu
Plakat konkursu: galeria plakatów

Tagi: , , ,