Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Adresatami konkursu są wszystkie osoby o zainteresowaniach związanych z logistyką odzysku. Przedmiotem konkursu jest szeroko pojęty humor i satyra o tematyce logistyki odzysku.

Zadanie konkursowe:
Wyślij do Organizatora pracę w dowolnej technice rysunkowej, graficznej, malarskiej, fotograficznej lub literackiej obrazującą szeroko rozumiany humor i satyrę w Logistyce Odzysku. Prace można przesyłać do 8 września 2012r. Zwycięzcę wyłonimy 12 września 2012r.

Fotografie należy przesyłać pocztą na adres siedziby Organizatora: ul. Modlińska 129, 03-186 Warszawa, bądź mailem na adres kontakt@mmconsulting.waw.pl z dopiskiem „KONKURS”.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Humor w Logistyce Odzysku”, to wejdź na stronę: logistyka-odzysku.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy z Uczestników może zgłosić do Konkursu nieograniczoną ilość prac. Fotografie należy przesyłać pocztą na adres siedziby Organizatora:

ul. Modlińska 129,
03-186 Warszawa,

bądź mailem na adres e-mail: kontakt@mmconsulting.waw.pl z dopiskiem „KONKURS”. Do zgłoszenia należy koniecznie dodać informacje o autorze zdjęć: imię nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych, na wszelkich polach eksploatacji (..)

Terminarz konkursu fotograficznego „Humor w Logistyce Odzysku”.
27-04-2012 – początek konkursu
08-09-2012 – termin zgłaszania prac konkursowych
12-09-2012 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Humor w Logistyce Odzysku”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 8 września 2012 r.
Nagrody: publikacja zwycięskiej pracy w najbliższym numerze czasopisma „Logistyka Odzysku”
Organizator konkursu: M&M Consulting, wydawca Czasopisma Logistyka Odzysku
Strona konkursu: logistyka-odzysku.pl/humor-w-logistyce-odzysku/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,