Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych miłośników fotografii do zgłaszania swoich zdjęć na konkurs, którego tematem jest fotografia zabytków architektury wiejskiej województwa opolskiego. Uwaga! Z konkursu wyłączone są zabytki znajdujące się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi mieszkańców regionu na piękno niszczejących i ginących obiektów architektury wiejskiej, oraz ich fotograficzna dokumentacja, która pomoże uchronić od zapomnienia te – często – bezsenne obiekty.

Wybierając temat do fotografii, przede wszystkim powinniście skupić się na:
– wiejskiej architekturze mieszkalno – gospodarczej (np.: domy, stodoły, spichlerze…),
– małej architekturze (np.: gołębniki, pompy, haźle, ogrodzenia…),
– wiejskiej architekturze przemysłowej (np.: cegielnie, gorzelnie, wapienniki…),
– wiejskim rzemiośle (np. kuźnie, młyny),
– budynkach użyteczności publicznej (np.: szkoły, remizy strażackie, sklepy),
– architekturze sakralnej (np. kościoły, kapliczki…)

W konkursie zostaną wręczone nagrody pieniężne – w puli jest 2 500 zł – oraz jedna nagroda specjalna (rzeczowa), która zostanie przyznana za „dodatkowe walory krajoznawcze”. Fundatorem nagrody specjalnej jest PTTK Opole.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2012”, to wejdź na stronę: www.opole.pttk.pl.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik powinien zgłosić od 3 do 10 zdjęć. Minimalny format odbitek nie może być mniejszy niż 20x30cm lub 21,0×29,7cm (A4). Każda zgłoszona praca powinna na odwrocie zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy, adres autora pracy nazwę i miejsce fotografowanego obiektu, tytuł zdjęcia czas jego powstania (opcjonalnie).

Prace wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście bądź przesłać pocztą (zabezpieczając przed uszkodzeniem), w terminie do 31 października 2012 r. na adres:

Muzeum Wsi Opolskiej,
ul. Wrocławska 174,
45-835 Opole

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do fotografii na rzecz Organizatorów

Terminarz konkursu fotograficznego „Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2012”.
18-04-2012 – początek konkursu
31-10-2012 – termin zgłaszania prac konkursowych
11-2012 – 02-2013 – wystawa pokonkursowa

Informacje o konkursie fotograficznym „Zabytkowa architektura wsi opolskiej – 2012”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 31 października 2012 r.
Nagrody:
– I nagroda: 600 zł,
– II nagroda: 500 zł,
– III nagroda: 400 zł,
– cztery wyróżnienia: po 250 zł,
– nagroda specjalna (rzeczowa): za dodatkowe walory krajoznawcze ufundowana przez PTTK Opole
Organizator konkursu: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – Oddział Opole, Związek Polskich Artystów Fotografików – Oddział Opolski
Strona konkursu: www.muzeumwsiopolskiej.pl/node/212
Źródło informacji: serwis www.opole.pttk.pl

Osoby, które odwiedziły tę stronę znalazły ją szukając:

  • konkursy fotograficzne dla młodzieży 2013
  • konkurs dla młodzieży

Tagi: , , , , , ,