Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Kultura w obiektywieKażde miejsce może mieć dwa oblicza, z których jedno bywa niezauważone. W biegu i natłoku zajęć nie widzimy niepowtarzalnego charakteru naszego miasta, dzielnicy czy ulubionego zakątka, a przecież każdego dnia powstają coraz to nowe inicjatywy wplatające w nasze codzienne życie element sztuki i kultury. Zatrzymaj się na chwilę, rozejrzyj uważnie i utrwal na fotografii niepowtarzalny klimat swojego otoczenia.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych), placówek kształcenia specjalnego uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej oraz mieszkańcy DPS-ów.

Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny. O tym kto go zdobędzie zadecyduje Jury w skład, którego wchodzą: Piotr Mazurek, Ewa Rzeźnik, Ewa Niedźwiedzka, Joanna Garbacz.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Kultura w obiektywie”, to wejdź na stronę: www.zsr.bilgo.pl.

Warunki techniczne.
Każdy z uczestników może zgłosić do 3 fotografii lub 2 cykle złożone z maksymalnie 3 zdjęć. Cykle i zdjęcia pojedyncze powinny być opisane. Obowiązuje format 21×30 (format A4) lub większy. Na karcie zgłoszenia oraz na odwrocie fotografii należy podać: numer i tytuł zdjęcia bądź cyklu, miejsce wykonania zdjęcia, imię, nazwisko i wiek autora, szkołę i klasę bądź warsztat, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora (lub wychowawcy), telefon kontaktowy, adres e-mail. Zdjęcia należy wysłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju
ul. I Armii WP 4
23-400 Biłgoraj

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć.

Terminarz konkursu fotograficznego „Kultura w obiektywie”.
01-09-2012 – początek konkursu
15-11-2012 – termin zgłaszania prac konkursowych
11-2012/12-2012 – werdykt Jury

Informacje o konkursie fotograficznym „Kultura w obiektywie”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 15 listopada 2012 r.
Nagrody: główna nagroda: aparat fotograficzny! Jury przyzna nagrody rzeczowe w dwóch kategoriach:
1. Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia;
2. Placówki kształcenia specjalnego, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej: I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
Organizator konkursu: Zespół Szkolno-Rewalidacyjny w Biłgoraju
Patronat konkursu: Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraj
Strona konkursu: www.zsr.bilgo.pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , , ,