Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Człowiek, Świat, PrzyrodaOrganizator konkursu, Pałac Młodzieży w Koszalinie, niezmiennie od 12 lat pragnie zachęcić dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, zwrócić uwagę na piękno i delikatność przyrody. Idea konkursu została tak nakreślona, aby stworzyć dla młodych ludzi możliwość zaprezentowania swoich prac fotograficznych oraz skonfrontowania swoich umiejętności i doświadczeń z innymi uczestnikami konkursu m. in. poprzez spotkania pokonkursowe.

Konkurs kierowany jest do młodzieży w wieku do 21 lat, z terenu całej Polski. Zdjęcia zgłaszane na konkurs powinny nawiązywać do tematu: Człowiek, Świat, Przyroda. Konkurs będzie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych:
– kategoria I – do 15 lat
– kategoria II – od 16 do 21 lat

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Człowiek, Świat, Przyroda”, to wejdź na stronę: www.pm.koszalin.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić max. 5 prac. Fotografie należy przygotować w formie odbitki o rozmiarach: min. 13x18cm, max. 30x45cm. W zgłoszonych pracach mogą znajdować się max. 2 zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max 20×31 cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz kategorię wiekową. Dodatkowo do zgłoszenia należy dołączyć płytę CD ze zdjęciami w plikach cyfrowych, w format: tiff, jpg. Zdjęcia wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy w terminie do 15 marca 2013 r. dostarczyć na adres:

Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2

z dopiskiem Konkurs Fotografii

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

Terminarz konkursu fotograficznego „Człowiek, Świat, Przyroda”.
15-03-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
do 30-04-2013 – rozstrzygnięcie konkursu
07-06-2013 – wernisaż wystawy pokonkursowej, uroczyste wręczenie nagród

Informacje o konkursie fotograficznym „Człowiek, Świat, Przyroda”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 15 marca 2013 r.
Nagrody: nagrody rzeczowe
Organizator konkursu: Pałac Młodzieży w Koszalinie
Strona konkursu: www.pm.koszalin.pl
Źródło informacji: serwis www.pm.koszalin.pl

Osoby, które odwiedziły tę stronę znalazły ją szukając:

  • człowiek świat przyroda 2013

Tagi: , , , ,