Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji - Cyberfoto 2013Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie już po raz 16 ogłosił start konkursu Cyberfoto. Konkurs kierowany jest do wszystkich fotografików z całego świata. Celem konkursu jest prezentacja możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania.

Laureatów konkursu powinniśmy poznać już 12 kwietnia 2013 r., kiedy to specjalnie powołane Jury ogłosi listę zwycięzców. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody pieniężne. Organizatorzy zapewniają, że w puli przeznaczonej na nagrody jest 6000 zł.

Podsumowaniem konkursu będzie wystawa, na której zaprezentowane zostaną wszystkie nagrodzone prace. Wystawie towarzyszyć będzie seminarium poświęcone zastosowaniu komputera w kreowaniu współczesnej sztuki.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji”, to wejdź na stronę: www.cyberfoto.czest.pl/.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł. Nr konta podany jest w regulaminie konkursu. Prace ( min. format A-4) w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy w terminie do 12 kwietnia 2013 r. przesłać w usztywnionych kopertach na adres:

Regionalny Ośrodek Kultury,
ul. Ogińskiego 13a,
42-200 Częstochowa

z dopiskiem „CYBERFOTO”

Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie podając: – imię i nazwisko (lub godło) – tytuł pracy. Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz informację, w jakim programie praca powstała. Uwaga! Prace nie opisane, bez karty zgłoszenia nie będą oceniane.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac konkursowych w katalogu oraz w środkach masowego przekazu w celu informacji i reklamy imprezy.

Terminarz konkursu fotograficznego „XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji”.
10-04-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
do 12-04-2013 – rozstrzygnięcie konkursu
26-04-2013 – wernisaż wystawy pokonkursowej

Informacje o konkursie fotograficznym „XVI Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 10 kwietnia 2013 r.
Nagrody:
– I nagroda: 2500 zł.
– II nagroda: 1500 zł.
– III nagroda: 800 zł.
– wyróżnienia: 3x 400 zł.
Organizator konkursu: Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie
Strona konkursu: www.cyberfoto.czest.pl/
Źródło informacji: serwis www.cyberfoto.czest.pl

Tagi: , , , ,