Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Pejzaże kolejowe czyli kieruj świat na właściwe toryZaproszenie do zgłaszania swoich zdjęć na foto konkurs „PEJZAŻE KOLEJOWE czyli kieruj świat na właściwe tory” Organizatorzy kierują do młodzieży i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego i hrubieszowskiego, przez które przebiega linia LHS.

Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat polskiej kolei. Zwrócenie uwagi na rolę kolei, która znacznie przysłużyła się rozwojowi województwa lubelskiego oraz jej obecnej funkcji jako ekologicznego środka transportu. Konkurs ma za zadanie promować kolej oraz umożliwić uczniom prezentację zainteresowań i uzdolnień.

Spośród nadesłanych zdjęć Komisja Konkursowa wybierze 3 zwycięskie prace. Nagrody zostaną przyznane w sposób następujący:
– I miejsce – wyjazd studyjny do Brukseli oraz aparat cyfrowy,
– II miejsce – kamera cyfrowa,
– III miejsce – tablet,
Szkoły, do których uczęszczają zwycięzcy otrzymają upominki.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „PEJZAŻE KOLEJOWE czyli kieruj świat na właściwe tory”, to wejdź na stronę: www.pejzazekolejowe.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić max. 3 zdjęcia wywołane w dowolnym formacie. Prace fotograficzne (na odwrocie opatrzone indywidualnym godłem) należy przesłać do Organizatora w zaklejonej kopercie (opisanej godłem takim samym jak na zdjęciu), lub dostarczyć osobiście na adres:

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu,
ul. Szczebrzeska 11
(pok. nr 3 w bud. A)

z dopiskiem KONKURS: „PEJZAŻE KOLEJOWE czyli kieruj świat na właściwe tory”.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością Organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji.

Terminarz konkursu fotograficznego „PEJZAŻE KOLEJOWE czyli kieruj świat na właściwe tory”.
01-02-2013 – początek konkursu
05-04-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
19-04-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „PEJZAŻE KOLEJOWE czyli kieruj świat na właściwe tory”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 5 kwietnia 2013 r.
Nagrody: wyjazd studyjny do Brukseli, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, tablet
Organizator konkursu: PKP, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Poseł do PE Arkadiusza Bratkowski
Strona konkursu: www.pejzazekolejowe.pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać aparat fotograficzny
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać elektronikę
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać wyjazd
Sprawdź, które konkursy fotograficzne kończą się w kwietniu 2013 r.
Obejrzyj konkursy fotograficzne dla amatorów

Tagi: , , , , , , ,