Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Księstwo Cieszyńskie w obiektywieMiej­skie Koło PZKO Cze­ski Cie­szyn – Cen­trum zaprasza wszystkie osoby amatorsko zajmujące się fotografią do nadsyłania swoich zdjęć na konkurs fotograficzny „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie. Ludzie – kul­tura – kra­jo­brazy”. O wyniku konkursu zadecyduje specjalnie powołane do tego celu Jury, które wybierze 5 zwycięskich prac. Autorzy zwycięskich fotografii otrzymają nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe, a wybrane zdjęcia zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności w II połowie maja’2013 podczas wystawy w Galerii Wielkiej Teatru Cieszyńskiego.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie. Ludzie – kul­tura – kra­jo­brazy”, to wejdź na stronę: www.halocieszyn.pl.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić max. 3 fotografie. Zdjęcia w formie papierowej – wielkość min. 30x40cm – należy w terminie do 20 kwietnia 2013 r. dostarczyć na adres Organizatora:

Sekre­ta­riat Gim­na­zjum z Pol­skim Języ­kiem Naucza­nia w Cze­skim Cie­szy­nie,
ul. Havlíčka 13,
737 01 Cze­ski Cie­szyn,

w kopercie z dopi­skiem: Kon­kurs Foto­gra­ficzny – „Księ­stwo Cie­szyń­skie w obiek­ty­wie”. Każde zdję­cie powinno zostać opa­trzone godłem oraz tytu­łem zdję­cia. W dołą­czo­nej zakle­jo­nej koper­cie należy umie­ścić imię, nazwi­sko i adres foto­grafa, jego tele­fon oraz adres mailowy.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
?

Terminarz konkursu fotograficznego „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie. Ludzie – kul­tura – kra­jo­brazy”.
22-11-2012 – początek konkursu
20-04-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
05-2013 – wernisaż wystawy pokonkursowej

Informacje o konkursie fotograficznym „Księstwo Cieszyńskie w obiektywie. Ludzie – kul­tura – kra­jo­brazy”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 20 kwietnia 2013 r.
Nagrody: nagrody rzeczowe i finansowe
Organizator konkursu: Miej­skie Koło PZKO Cze­ski Cie­szyn – Cen­trum
Strona konkursu: www.halocieszyn.pl/2013/03/17/ksiestwo-cieszynskie-w-obiektywie-konkurs-fotograficzny/
Źródło informacji: serwis www.halocieszyn.pl

Tagi: , , ,