Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Mój dom, moja ojczyzna, moja EuropaX Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa” –
Cele konkursu:
– kształtowanie i rozwijanie wśród młodych ludzi zainteresowań fotografią,
– uwrażliwienie i zachęcenie do dokumentowania współczesnych problemów, wartości i osiągnięć młodzieży,
– zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości,
– propagowanie walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, w którym żyjemy,
– poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego,
– konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń młodych artystów,
– promocja uzdolnionych autorów,
– prezentacja i popularyzacja twórczości fotograficznej młodzieży w kraju i za granicą,

Tematyka konkursu:
Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń w interpretacji tematu, jak również pozostawia swobodę środków jego realizacji.

Termin nadsyłania prac: do 25 maja 2013 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – otwarcie wystawy: do 20 czerwca 2013 r., Galeria Fotografii „Na poddaszu” Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu, ul. Kamienna 20. Nadesłane prace będą również eksponowane na stronie Internetowej: mdk.zam.pl.

Warunki konkursu:
1. Autor może nadesłać do 5 zdjęć.
2. Zdjęcia czarno – białe lub barwne o formacie minimum 15×21 cm, zalecany format 30×45.
3. Obowiązkowo należy przesłać zdjęcia w wersji cyfrowej zapisane na płycie CD lub DVD (w formacie JPG).
4. Każdy nadesłany fotogram należy podpisać podając: imię i nazwisko, wiek – kategoria, tytuł pracy, numer zdjęcia zgodny z kartą zgłoszenia, placówkę zgłaszającą, imię i nazwisko nauczyciela, oraz kraj.

Kategorie wiekowe:
– I – do 16 lat,
– II – do 25 lat.

Uwago końcowe:
1. Konkurs jest bezpłatny.
2. Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne, a także specjalne podziękowania dla nauczycieli – instruktorów, ufundowane przez organizatora.
3. Nagrody specjalne zostaną ufundowane przez Panią Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lenę Kolarską-Bobińską.
4. Laureat konkursu w kategorii do lat 16 otrzyma gadżety z Parlamentu Europejskiego.
5. Najlepszy laureat konkursu z województwa lubelskiego w kategorii wiekowej do 25 lat otrzyma zaproszenie na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
6. Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, lecz nie odpowiadają za uszkodzenia lub zaginięcia zdjęć wynikłe z winy poczty lub nadawcy.
7. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu.
8. Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
9. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny” na adres organizatora:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego,
22-400 Zamość,
ul. Kamienna 20.
Polska.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa”, to wejdź na stronę: www.mdk.zam.pl.

Terminarz konkursu fotograficznego „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa”.
25-05-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
do 20-06-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Mój dom, moja ojczyzna, moja Europa”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 25 maja 2013 r.
Nagrody: zaproszenie na wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Organizator konkursu: Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu.
Patronat: Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Lena Kolarska-Bobińska
Strona konkursu: www.mdk.zam.pl/index.php?sub=28&id=1773
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , , ,