Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Lublin i Münster w obiektywie – kościołyPromuj nasze miasto, wygraj kurs fotografii i pokaż swoje zdjęcie na międzynarodowej wystawie fotografii! Zapraszamy mieszkańców Lubelszczyzny do udziału w konkursie fotograficznym, którego przedmiotem są kościoły Lublina.

Konkurs będzie się odbywał równolegle w Lublinie i w mieście partnerskim Lublina – Münster. Celem konkursu jest zacieśnienie współpracy pomiędzy miastami partnerskimi a także promocja Lublina w Niemczech i Münster w Polsce.

Po rozstrzygnięciu konkursu powstanie wspólna polsko-niemiecka wystawa 50 najlepszych zdjęć: 25 najlepszych zdjęć Lublina i 25 najlepszych zdjęć Münster. Wystawa zostanie pokazana w Lublinie (w Ratuszu) oraz w Münster w listopadzie 2013 roku.

Nagroda dla autora najlepszej pracy to miesięczny kurs fotografii cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii. Za drugie i trzecie miejsce przewidziane są nagrody rzeczowe. Ponadto autorzy prac z 1, 2 i 3 miejsca będą mieli możliwość jednorazowych konsultacji fotograficznych w Lubelskiej Szkole Fotografii. Wszyscy autorzy 25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursy i warsztaty w LSF.

Nagrody ufundowała Lubelska Szkoła Fotografii oraz Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin- ünster.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących będących amatorami w dziedzinie fotografii zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. Zdjęcia wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym prosimy przesyłać na adres: wobiektywie.konkurs@gmail.com do 18 września 2013 roku. Przed zgłoszeniem prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia formularza zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Dodatkowych informacji udziela Marta Jędrych, tel. 81 534 61 91, e- mail: wobiektywie.konkurs@gmail.com.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Lublin i Münster w obiektywie – kościoły”, to wejdź na stronę: www.eds-fundacja.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie. Prace w formacie JPG o dłuższym boku w wymiarze co najmniej 3000 pikseli i w plikach nieprzekraczających 3MB należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego na adres e-mail: wobiektywie.konkurs@gmail.com.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizatorzy nie zwracają zdjęć nadesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo do dysponowania fotografiami, które będą wykorzystywane na zasadzie bezpłatnej licencji w działalności organizatorów i partnerów konkursu (publikacje, foldery, plakaty, wydruki wielkoformatowe, wystawa itp.).

Terminarz konkursu fotograficznego „Lublin i Münster w obiektywie – kościoły”.
24-06-2013 – początek konkursu
18-09-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
10-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Lublin i Münster w obiektywie – kościoły”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 18 września 2013 r.
Nagrody:
– I miejsce: kurs fotografii cyfrowej z możliwością zamiany na zniżkę w wysokości 500 zł na inne kursy w Lubelskiej Szkole Fotografii;
– II i III miejsce: nagrody rzeczowe;
– autorzy prac z I, II i III miejsca będą mieli możliwość jednorazowych konsultacji fotograficznych w Lubelskiej Szkole Fotografii;
– wszyscy autorzy 25 najlepszych prac dostaną zniżkę 20% na kursy i warsztaty w LSF.
Organizator konkursu: Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster Lubelska Szkoła Fotografii Urząd Miasta Lublin Förderverein Münster-Lublin
Strona konkursu: www.eds-fundacja.pl/00/news2013/036.php
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,