Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Bielsko-Biała fascynujeCelami konkursu są: ukazanie w ciekawy i oryginalny sposób piękna miasta Bielska-Białej oraz popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów może nadesłać jedno zdjęcie.

Konkurs składa się z trzech etapów:
– I etap: do dnia 10 września 2013 roku, do godz. 24.00, przyjmowanie prac konkursowych;
– II etap: 10–13 września 2013 roku, obrady jury. Wyłonienie piętnastu najlepszych prac, które 16 września organizator zamieści na stronie www.sckbest.pl.

Laureaci zobowiązani są do powtórnego przesłania swoich prac w terminie do 18 września 2013 roku, do godz. 12.00, w następującym wymiarze: JPG o wym. 40 cm dłuższy bok, rozdzielczość 300 DPI, przestrzeń barw RGB. Wielkość pliku nie większa niż 10MB.

– III etap: 27 września 2013 roku o godz. 18. Bibliosfera Uroczyste ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy piętnastu najlepszych prac, wręczenie nagród autorom trzech najlepszych fotogramów i wyróżnień.

Ponadto efektem konkursu jest wydanie folderu z piętnastoma wybranymi fotografiami.
Miejsce wystawy: Bibliosfera – Filia Książnicy Beskidzkiej, ul. Jutrzenki 20, 43-300 Bielsko-Biała.
Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie www.sckbest.pl.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Bielsko-Biała fascynuje”, to wejdź na stronę: www.sckbest.pl.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 zdjęcie. Zdjęcia należy nadsyłać na adres e-mail: bielskofascynuje@gmail.com w formie pliku podpisanego imieniem i nazwiskiem autora, zapisanego w formacie JPG o wymiarach nie większych niż 1024px, w rozdzielczości 72DPI – wielkość pliku nie większa niż 1MB (przestrzeń barw RGB). Tytuł e-maila powinien być zapisany w następującej formie: Konkurs, imię i nazwisko autora. W treści listu elektronicznego należy podać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, rok wykonania, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań promocyjnych konkursu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Bielsko-Biała fascynuje”.
10-09-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
27-09-2013 – uroczyste ogłoszenie wyników

Informacje o konkursie fotograficznym „Bielsko-Biała fascynuje”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 10 września 2013 r.
Nagrody: nagrody rzeczowe, wydanie folderu z piętnastoma wybranymi fotografiami oraz wystawa najlepszych prac w Bibliosferze – Filii Książnicy Beskidzkiej
Organizator konkursu: Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej. Współorganizatorem konkursu jest Wydział Promocji Urzędu Miasta Bielska-Białej.
Strona konkursu: www.sckbest.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=311
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,