Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs fotograficzny na najpiękniejszy Obszar Natura 2000Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody zaprasza na otwarty konkurs fotograficzny na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000. Do wygrania cenne nagrody.

Celem Konkursu jest promocja przyrody na obszarze sieci Natura 2000 w Polsce.
Zdjęcia można nadsyłać do dnia 6 września br. na adres na adres: konkurs@gdos.gov.pl, w jednej z czterech kategorii do wyboru:

I kategoria: „Człowiek i Natura”.
– fotografie przedstawiające koegzystencję i współdziałanie człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000, wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w praktyce, np. poprzez prezentację wydarzeń lub czynności życia codziennego związanego z turystyką (agro-, eko-), aktywnością sportową, edukacją ekologiczną, realizacją inwestycji w zgodzie ze środowiskiem, prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, realizacją projektów innowacyjnych na obszarach Natura 2000, znaczenie ochrony i bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Kategoria ta nie obejmuje fotografii prezentujących degradację środowiska;

II kategoria: „Oblicza natury”.
– fotografie przedstawiające pejzaże, krajobrazy, piękno przyrody i bioróżnorodność na obszarach Natura 2000;

III kategoria: „Piękno chronione”.
– fotografie przedstawiające gatunki zwierząt i ptaków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000;

IV kategoria: „Piękno Natury”.
– fotografie przedstawiające indywidualne i nowatorskie spojrzenia na sieć Natura 2000, jak również fotografie przedstawiające układy i formy występujące naturalnie w środowisku, fotografie makro i fotografie z lotu ptaka.

Fotografie mają być wykonane na obszarach Natura 2000 w Polsce.

Uczestnik Konkursu może zlokalizować obszary Natura 2000 m.in. za pomocą serwisu internetowego
– http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles oraz
– http://geoserwis.gdos.gov.pl/.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż do 30 października 2013 roku. Więcej informacji w Regulaminie Konkursu.

Jeżeli chcesz wziąć udział w Konkursie Fotograficznym na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000, to wejdź na stronę:poznajnature.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs możecie zgłaszać do 3 fotografii do każdej kategorii tematycznej. Zdjęcia powinny spełniać warunki: fotografie w wersji elektronicznej w formacie .jpg, o rozdzielczości min. 1200px na dłuższym boku, rozmiarze nie min. 2 MB i max. 5 MB. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy w terminie do 6 września br. wysłać na adres e-mail Organizatora: konkurs@gdos.gov.pl.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik Konkursu, którego fotografie zostały zakwalifikowane do II etapu Konkursu, wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie fotografii (z imieniem i nazwiskiem jej autora) w celu promocji przez Organizatora polskiej przyrody i obszarów Natura 2000, bez ograniczenia terytorialnego oraz na czas nieoznaczony.

Terminarz Konkursu Fotograficznego na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000.
06-09-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
30-10-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o Konkursie Fotograficznym na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 06 września 2013 r.
Nagrody:
– I miejsce: nagroda pieniężna o wartości 5000 zł (brutto)oraz nagrody rzeczowe
– II miejsce: nagrody rzeczowe
– III miejsce: nagrody rzeczowe
Organizator konkursu: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Strona konkursu: poznajnature.pl/konkursfotograficzny-informacje/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Osoby, które odwiedziły tę stronę znalazły ją szukając:

  • natura 2000 konkurs fotograficzny 2013

Tagi: , , , , ,