Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć Wizje Natury 2013Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody (relacje człowiek-dzika przyroda, problemy, przykłady dewastacji i ochrony).

Nie będą oceniane prace zawierające elementy działalności człowieka (poza tematyką ekologiczną) lub wykonane w ogrodach zoologicznych, botanicznych i ośrodkach hodowlanych oraz fotografie zwierząt udomowionych i tresowanych.

Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość. Na obraz powinny składać się fotografie, które wzajemnie się przenikają. Dopuszcza się panoramowanie, zoomowanie, rozjaśnianie, ściemnianie, migotanie, cięcia, obracanie, sekwencje poklatkowe lub chwilowy brak obrazu. Pokaz musi być samodzielną aplikacją exe.

Jury szczególnie docenia pokazy skonstruowane zgodnie z zasadami tworzenia diaporam. Charakterystycznym elementem diaporamy jest „trzeci” obraz pojawiający się w czasie przenikania dwóch nieruchomych zdjęć.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć Wizje Natury 2013”, to wejdź na stronę: zpfp.pl/wizjenatury.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy autor może zgłosić max. 3 pokazy. Pojedynczy pokaz nie może trwać dłużej niż 4 min. Max. czas trwania wszystkich pokazów jednego autora nie może przekroczyć 9 min. Opłata za udział w Konkursie wynosi 30 zł dla uczestników z Polski i 10 euro dla uczestników z zagranicy. Członkowie ZPFP 15 zł. Pieniądze należy wpłacić w terminie do 31 października br. na konto ZPFP, którego nr podany jest w regulaminie konkursu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:
Kampinoski Park Narodowy, 05-080 Izabelin, ul. Tetmajera 38
z dopiskiem „Wizje Natury 2013” lub elektronicznie za pomocą ftp
ftp://ftp.zpfp.pl użytkownik: wizjenatury.zpfp hasło: NatureWas1st.
Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 października 2013

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach Organizatora i partnerów festiwalu oraz prasie w celach promocyjnych związanych z konkursem.

Terminarz konkursu fotograficznego „Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć Wizje Natury 2013”.
31-10-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
23-11-2013 – prezentacja zgłoszonych pokazów
24-11-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Międzynarodowy Konkurs Pokazów Zdjęć Wizje Natury 2013”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 31 październik 2013 r.
Nagrody: nagrody rzeczowe. Informacje o nagrodach będą pojawiały się na stronie organizatora
Organizator konkursu: Związek Polskich Fotografów Przyrody
Strona konkursu: zpfp.pl/wizjenatury/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , ,