Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Walory natury Wisły warszawskiejTemat konkursu „Walory natury Wisły Warszawskiej”. Celem konkursu jest zachęcenie do głębszego zapoznania się z nadwiślańską fauną i florą poprzez zaprezentowanie jej walorów.

Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące wyłącznie przyrodę Wisły wraz z międzywalem w obrębie aglomeracji warszawskiej od 488 do 538 km żeglownego. Mapa wskazująca opisywany obszar dostępna jest na stronie internetowej partnera pod adresem wislawarszawska.pl.

Fotografie powinny przedstawiać dziką przyrodę. Dopuszcza się fotografie o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody (relacje człowiek-dzika przyroda, problemy, przykłady dewastacji i ochrony). Nie będą oceniane prace zawierające elementy działalności człowieka (poza tematyką ekologiczną) oraz fotografie zwierząt udomowionych i tresowanych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Walory natury Wisły Warszawskiej”, to wejdź na stronę: www.wisla.zpfp.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy autor może zgłosić max. 5 fotografii. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: wisla@zpfp.pl. W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Walory natury Wisły Warszawskiej”, nazwisko i imię. Fotografie powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych JPG, bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920px dłuższy bok (panoramy 3000 px). Nazwy plików należy budować wg schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia autora oraz krótką notkę biograficzną w pliku txt.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnej promocji konkursu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Walory natury Wisły Warszawskiej”.
22-09-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
30-09-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Walory natury Wisły Warszawskiej”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 22 września 2013 r.
Nagrody: w konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia:
– I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 300 zł
– II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł
– III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 100 zł
Organizator konkursu: Związek Polskich Fotografów Przyrody, a jego realizacją zajmuje się Okręg Mazowiecki ZPFP
Strona konkursu: www.wisla.zpfp.pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,