Stowarzyszenie BLUR - logoStowarzyszenie BLUR poznałem stosunkowo niedawno. Przysłali do mnie zgłoszenie cyklicznego konkursu „BLUR21 – Oto ja” i już od samego początku wiedziałem, że mam do czynienia z profesjonalistami, ludźmi ambitnymi, mocno ukierunkowanymi na promocję twórczości fotograficznej.

Pomyślałem sobie: „Oto ja”, hm… to naprawdę dobry tytuł dla akcji, której celem jest autoprezentacja stowarzyszenia, a jednocześnie konkurs ten szeroko otwiera drzwi dla licznej grupy fotografów amatorów z terenu całej Polski, którzy chcą publicznie zaprezentować siebie, swoje pomysły i umiejętności posługiwania się technikami fotograficznymi.”

Dlaczego powstało Stowarzyszenie BLUR, czym się zajmują aktualnie jego członkowie i jakie plany mają na przyszłość? BLUR o sobie pisze tak:

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR to zbiór różnorodności. Grupa łączy wiele osób i charakterów, amatorów oraz profesjonalistów. Każdy jej członek jest indywidualnością, widzi i czuje inaczej, w inny sposób postrzega świat. Te różnice nie dzielą, a wręcz jednoczą członków BLURA, pochłoniętych pasją fotografowania. Stowarzyszenie uznaje wszystkie dziedziny, typy, techniki i nurty w fotografii, szanując różnorodne upodobania twórcze.

Stowarzyszenie BLUR z założenia jest otwarte na ludzi chcących przede wszystkim wspólnie pracować w dziedzinie fotografii. Czasami są to działania na rzecz Stowarzyszenia, przy organizacji pierwszych, inauguracyjnych wystaw, ale także na rzecz innych grup i inicjatyw. Planowana jest współpraca z ośrodkami młodzieżowymi w celu edukacji, prowadzenia działalności charytatywnej oraz szeroka promocja fotografowania. BLUR to także okazja do pokazania własnej twórczości. W ramach działań Stowarzyszenia będą organizowane indywidualne wystawy jego członków.

Fotografia to nasza pasja, sposób na życie i niejednokrotnie część pracy zawodowej. Dzięki współpracy z różnorodnymi firmami i instytucjami mamy możliwość doskonalenia swojego warsztatu, rozwijania pasji i fotografowania obiektów niedostępnych dla wszystkich.

BLUR działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie. Naszym celem jest integracja olsztyńskiego środowiska fotograficznego oraz promocja Stowarzyszenia, miasta Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego.

Przez ostatnie pół roku aktywnego działania i pozyskiwania nowych członków oraz instytucji wspierających, udało nam się zorganizować:
– dwie wystawy fotograficzne: Blur.Portret i Blur.Przestrzeń,
– trzy otwarte plenery fotograficzne w Olsztynie i Olsztynku, kolejny, tym razem cykliczny jest w trakcie realizacji („Nocne Ekspozycje”)
– spotkanie warsztatowe dotyczące fotografii dziecięcej z okazji Dnia Matki,
– reportaże z imprez – od wyścigów Night Power, przez 10-lecie Fundacji Mam Marzenie po obchody 100-lecia Muzeum w Olsztynku,
– fotografowanie architektury Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej i publikacja zdjęć w wysokonakładowym biuletynie informacyjnym,
– byliśmy także partnerem ogólnopolskiego festiwalu Pstrykaliada 2013.

Jako stałą działalność, Stowarzyszenie BLUR prowadzi m. in.:
– grupę edukacyjną złożoną z doświadczonych wykładowców, prowadzącą warsztaty, wykłady, prezentacje fotograficzne, zajęcia plenerowe,
– grupę reportażową, która regularnie zdobywa akredytacje na imprezy masowe, a także oferuje bezpłatne,
– charytatywne reportaże z miejsc nie obsługiwanych przez mainstreamowe media,
– klub filmowy we współpracy z grupą twórczą młodzieży ponadgimnazjalnej „En-Face”, w którym omawiane i wyświetlane są najbardziej znane obrazy X Muzy,
– klub Astrofotografii we współpracy z Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie,
– spotkania autorskie z doświadczonymi, znanymi fotografami we współpracy z MOK,
– działalność charytatywną, m. in. współpraca z Fundacjami „Mam Marzenie” i „Zwierzęta Eulalii” (wolontariat reporterski, akcje społeczne)

Celem BLURA jest fotografia. W każdym sensie i calu, w czynie i teorii, profesjonalna oraz amatorska, człowieka i tego, co go otacza.

Zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia www.wmsf-blur.pl oraz profil na Facebooku.

Stowarzyszenie Fotograficzne BLUR

Tagi: