Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Dolina Wisłoki - Cztery pory rokuKonkurs fotograficzny organizowany jest w ramach projektu „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem konkursu jest zachęcenie do głębszego zapoznania się z przyrodą doliny Wisłoki oraz jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez zaprezentowanie walorów przyrodniczych tego obszaru oraz zapoznanie się z ideą projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów” – za pomocą strony fanowskiej w serwisie Facebook (FB/korekowisloka) i stronę www projektu (korekowisloka.pl).

Przedmiotem konkursu są fotografie prezentujące wyłącznie przyrodę doliny rzeki Wisłoki (koryto, dno i zbocza doliny), od jej źródeł w Beskidzie Niskim po ujście do Wisły, a więc w obszarze realizacji projektu – „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów”. W konkursie będą również akceptowane zdjęcia wykonane w dolinach rzek Ropy i Jasiołki.

Fotografie konkursowe powinny przedstawiać dziką przyrodę, ale również dopuszcza się zdjęcia ukazujące relacje człowiek-dzika przyroda, w tym demonstrujące w ciekawy fotograficznie sposób:
– problemy natury ekologicznej,
– czy też przykłady ochrony i dewastacji zasobów przyrodniczych doliny Wisłoki.

Nie będą oceniane prace zawierające elementy działalności człowieka, w oderwaniu od aspektów przyrodniczych, czy też fotografie zwierząt udomowionych i tresowanych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”, to wejdź na stronę: korekowisloka.pl/konkurs/.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy autor może zgłosić max. 3 fotografie. Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: admin@korekowisloka.pl. W temacie wiadomości należy podać: Konkurs „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”, nazwisko i imię. Fotografie powinny być zgłoszone w postaci plików cyfrowych JPG, bez widocznej kompresji o rozdzielczości 1920px dłuższy bok (panoramy 3000 px). Nazwy plików należy budować wg schematu: imię_nazwisko tytuł_numer_porządkowy. Prosimy o podanie w mailu miejsca oraz daty wykonania zdjęcia, wg schematu: numer_porządkowy_miejsce_data.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik oświadcza, że udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnej promocji Projektu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”.
27-11-2013 – początek konkursu
29-12-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
31-12-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Dolina Wisłoki – cztery pory roku”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 29 grudnia 2013 r.
Nagrody:
– I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 300 zł;
– II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 200 zł;
– III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości nie mniejszej niż 100 zł;
– wyróżnienia;
– nagrody dodatkowe (losowanie) dla osób, które polubią stronę projektu w serwisie Facebook (FB/korekowisloka) oraz wypełnią zamieszczoną tam ankietę.
Organizator konkursu: Zakład Badań Ekologicznych
Strona konkursu: korekowisloka.pl/konkurs/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,