Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Człowiek, Świat, PrzyrodaPałac Młodzieży w Koszalinie niezmiennie od 13 lat zachęca dzieci i młodzież do fotografowania otaczającego nas świata, miejsc w których żyjemy, a także stara się zwrócić naszą uwagę na piękno i delikatność przyrody.

Długa historia konkursu pokazuje nam, że jest czymś więcej niż tylko kolejnym foto-konkurs z nagrodami. Należy podkreślić, że ta impreza daje niepowtarzalną możliwość zaprezentowania prac fotograficznych dzieci i młodzieży szerszej publice, a co najważniejsze, umożliwia konfrontację z innymi uczestnikami konkursu m. in. poprzez spotkania pokonkursowe.

Tak jak wszystkie wcześniejsze edycje, konkurs ten kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku do 21 lat. Konkurs podzielono na dwie kategorie wiekowe: do 15 lat; od 16 do 21 lat i w każdej z tych kategorii Jury wskaże zwycięzców.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Człowiek, Świat, Przyroda”, to wejdź na stronę: www.pm.koszalin.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy autor może nadesłać max. 5 prac w formacie min. 13x18cm, max. 30x45cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max. dwa zestawy wyraźnie oznaczone (zestaw zdjęć może liczyć do 5 zdjęć o formacie max. 20x31cm), każdy z nich traktowany będzie jako jedna praca. Na odwrocie każdej pracy należy podać: imię i nazwisko, adres, tytuł pracy oraz wiek autora. Dodatkowo należy dołączyć płytę CD z pikami cyfrowymi (jpg.) Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia należy nadsyłać (lub składać osobiście) na adres:

Pałac Młodzieży
75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2

z dopiskiem Konkurs Fotografii.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac uczestników konkursu w prasie, TV, internecie i katalogu w celach promocji konkursu. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.

Terminarz konkursu fotograficznego „Człowiek, Świat, Przyroda”.
15-03-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
30-04-2014 – rozstrzygnięcie konkursu
13-06-2013 – uroczyste wręczenie nagród, wernisaż wystawy pokonkursowej.

Informacje o konkursie fotograficznym „Człowiek, Świat, Przyroda”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do
Nagrody: nagrody rzeczowe
Organizator konkursu: Pałac Młodzieży w Koszalinie
Strona konkursu: www.pm.koszalin.pl/konkursy.php
Źródło informacji: www.pm.koszalin.pl

Tagi: , , , , , , ,