Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Pokaż nam twoja Amerykę ŁacińskąKoło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ zaprasza do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym o tematyce dotyczącej Ameryki Łacińskiej.

Zdjęcia można zgłaszać w 3 kategoriach:
1. Człowiek i Środowisko Naturalne w Ameryce Łacińskiej;
2. Reportaż;
3. Inspiracja Ameryką Łacińską;

poprzez przesłanie ich na adres mailowy: konkurs.fotolatino@gmail.com.

Zdjęcie w kategorii pierwszej powinno ukazywać środowisko naturalne Ameryki Łacińskiej oraz jego relacje z człowiekiem. Zdjęcia w kategorii drugiej powinny tworzyć zestaw, opowiadający jakąś historię lub składać się we wspólną całość.

Zdjęcia przesyłane na konkurs w dwóch pierwszych kategoriach muszą być wykonane w Ameryce Łacińskiej. Kategoria trzecia „Inspiracja Ameryką Łacińską” przeznaczona jest dla osób, które nie posiadają w swojej kolekcji zdjęć z regionu ale potrafią za to w ciekawy sposób oddać jego ducha.

Każdy uczestnik ma prawo do wysłania jednego zdjęcia w kategorii pierwszej, od trzech do pięciu zdjęć w kategorii drugiej oraz jednego w kategorii trzeciej.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie zdjęć wraz z oświadczeniem brzmiącym:
„Oświadczam, że jestem autorem przesłanych zdjęć oraz zgadzam się na wykorzystanie ich na cele III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Pokaż nam Twoją Amerykę Łacińską. Jednocześnie oświadczam, że przesłane przeze mnie zdjęcia nie zostały dotychczas nigdzie opublikowane”.

Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe oraz nagrody niespodzianki!
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronach Internetowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ozdobią siedzibę Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Pokaż nam Twoją Amerykę Łacińską”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/events/1432592240305457.

Terminarz konkursu fotograficznego „Pokaż nam Twoją Amerykę Łacińską”.
01-01-2014 – początek konkursu
31-01-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Pokaż nam Twoją Amerykę Łacińską”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 31 stycznia 2014 r.
Nagrody: nagrody książkowe i niespodzianki
Organizator konkursu: Koło Naukowe Studiów Latynoamerykańskich UJ
Strona konkursu: www.facebook.com/events/1432592240305457/?fref=ts
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,