Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Martwa natura w fotografiiJest to już szósta edycja międzynarodowego konkursu fotograficznego, którego tematem są motywy martwej natury przedstawione w formie klasycznej, zastanej w naturze lub przetworzonej cyfrowo. Zaproszenie fotografujących do kolejnej próby zobrazowania martwej natury, tematu zwyczajowo związanego z malarstwem. W Salonie mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący (amatorzy i profesjonaliści). Pomysłodawcą i wieloletnim komisarzem konkursu i wystawy jest artysta fotografik Janusz Mielczarek.

Oceny prac, przyznania nagród, wyboru prac na wystawę oraz do katalogu dokona Jury w składzie:
– Mieczysław Cybulski – AFIAP, AFRP;
– Małgorzata Dołowska – AFRP;
– Andrzej Saj – krytyk sztuki;
– Czesław Tarczyński – artysta malarz, ZPAP;
– Janusz Mielczarek – AFRP, ZPAF.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody:
– Grand Prix Prezydenta Miasta Częstochowy;
– Złoty, Srebrny i Brązowy – medale FIAP;
– wyróżnienia honorowe FIAP;
– Złoty, Srebrny i Brązowy – medale Fotoklubu Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia Twórców w Warszawie;
– nagrody Organizatora.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Martwa natura w fotografii”, to wejdź na stronę: www.galeria.czest.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Opłata uczestnictwa od autorów wynosi 40 zł (dla autorów zagranicznych – 12 EU), które należy wpłacić na konto, którego nr podany został w regulaminie konkursu. Każdy uczestnik konkursu może nadesłać max. 5 prac czarno-białych lub barwnych. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie nie mniejszym niż 20×30cm i nie większym niż 30×45cm. Organizator prosi o dołączenie płyty CD z cyfrową wersją nadesłanych prac (plik*.bmp lub *.tiff, rozdzielczość 300 dpi). Każda praca musi być oznaczona numerem, tytułem oraz imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania i krajem autora. Fotografie muszą posiadać numery i tytuły zgodne z umieszczonymi na karcie zgłoszenia. Prace należy nadsyłać na adres Organizatora:

Miejska Galeria Sztuki,
al. Najświętszej Maryi Panny 64,
42 – 200 Częstochowa, Polska

z dopiskiem: „martwa natura” do dnia 1 lipca 2014 roku.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Prace, które otrzymały nagrody pieniężne stają się własnością Organizatora. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanych prac, w celach promujących wystawę.

Terminarz konkursu fotograficznego „Martwa natura w fotografii”.
01-07-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
15-08-2014 – rozstrzygnięcie konkursu
20-09-2014 – wernisaż wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki

Informacje o konkursie fotograficznym „Martwa natura w fotografii”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 01 lipca 2014 r.
Nagrody:
– Złoty, Srebrny i Brązowy – medale FIAP
– medale Fotoklubu RP
– nagrody rzeczowe Organizatora
Organizator konkursu: Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
Strona konkursu: www.galeria.czest.pl
Patronat: FIAP N° 2014/119 i Fotoklubu RP nr 99/2014
Wpisowe: 40,- PLN lub 12 EUR
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,