Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Portret 2014Tematem konkursu jest portret człowieka ukazany za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu max. 3 prace. Dopuszczalne są uzasadnione treściowo zestawy (max. 3 zdjęcia w zestawie), przy czym zestaw traktowany jest jako jedna praca i powinien mieć jeden tytuł (jeśli autor ma zamiar pracę zatytułować). Nie będzie uznawany za zestaw zbiór przypadkowych zdjęć, które łączy tylko fakt tematycznego związku z portretem.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
ETAP I: Uczestnicy przysyłają prace w formie cyfrowej na płycie CD/DVD (plik w formacie TIF lub JPG w rozmiarze minimum 20×20cm, w rozdzielczości min. 300dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku tytułu pracy (bez polskich znaków).

Dodatkowo musi być załączony opis płyty zawierający:
– imię i nazwisko autora,
– adres,
– telefon kontaktowy i/lub e-mail,
– tytuły przesłanych prac.

Opis płyty może być zrobiony w jednej z następujących form:
– plik tekstowy (txt) zamieszczony w katalogu głównym płyty;
– informacja na okładce płyty;
– czytelny, trwały opis (nadruk) na powierzchni nośnika.

Do przesyłki z płytą należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie www.fakt.art.pl)

Wszystkie prace zarówno w ramach I etapu (płyty CD/DVD) jak i II etapu (odbitki/wydruki) należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Słowackiego 5, 62-600 Koło (woj. wielkopolskie).
UWAGA: na kopercie proszę wyraźnie zaznaczyć: KONKURS PORTRET 2014.

Nadesłane w I etapie prace zostaną ocenione przez wybranych przez Organizatora ekspertów: fotografów i krytyków sztuki, a efektem tej oceny będzie wybór prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i tym samym zostaną przyjęte na wystawę pokonkursową (około 100 prac). Udział w I etapie konkursu jest bezpłatny a nadesłane na konkurs płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.

ETAP II: Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu i tym samym na wystawę pokonkursową zobowiązują się do przesłania/dostarczenia odbitek/wydruków nie oprawionych i opisanych na odwrocie (imię, nazwisko, adres) w formacie wystawowym (min. 24×30cm). Za udział w II etapie konkursu, równoznacznym z udziałem w wystawie pokonkursowej, Organizatorzy pobierają opłatę w wysokości 25 zł.

W ramach tej opłaty uczestnicy wystawy otrzymają jej katalog oraz prawo udziału w bezpłatnych warsztatach towarzyszących konkursowi w dniu 21-05-2013 r. (środa) w godzinach przedpołudniowych (program i regulamin warsztatów zostanie podany na stronie klubu www.fakt.art.pl w późniejszym terminie).

Wpłaty należy dokonywać na konto Kolskiego Klubu Fotograficznego „FAKT”, nr konta znajdziecie na stronie konkursu. Do nadsyłanych w II etapie odbitek/wydruków należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty regulaminowej.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „PORTRET 2014”, to wejdź na stronę: fakt.art.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania zdjęć nadesłanych w I i II etapie w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich.

Terminarz konkursu fotograficznego „PORTRET 2014”.
30-03-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
11-04-2014 – ogłoszenie wyników I etapu konkursu
07-05-2014 – ogłoszenie wyników II etapu konkursu
21-05-2014 – uroczyste ogłoszenie wyników, wernisaż wystawy pokonkursowej

Informacje o konkursie fotograficznym „PORTRET 2014”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 30 marca 2014 r.
Nagrody: łączna pula nagród wynosi 6500 zł + nagrody rzeczowe
Organizator konkursu: Kolski Klub Fotograficzny „FAKT” im. prof. dr Tadeusza Cypriana wraz z Miejskim Domem Kultury w Kole oraz Wielkopolską Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
Strona konkursu: fakt.art.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=201&Itemid=16
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu
Plakat konkursu: galeria plakatów

Osoby, które odwiedziły tę stronę znalazły ją szukając:

  • konkurs fotograficzny portret 2014

Tagi: , , , , ,