Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Wieś światłoczułaMuzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zaprasza wszystkie osoby fotografujące do zgłaszania swoich prac na konkurs „Wieś światłoczuła”.

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami 50. rocznicy powstania Muzeum, a jego celem jest przedstawienie na fotografiach współczesnego polskiego rolnictwa, obrazu polskiej wsi, zawodu rolnika, jego rodziny i życia codziennego oraz rozpropagowanie fotografii artystycznej o tematyce rolnej, inspirowanie aktywności twórczej, szczególnie wśród mieszkańców obszarów wiejskich.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach poświęconych odrębnym tematom:
– Pejzaż – szeroko rozumianemu pejzażowi terenów pozamiejskich;
– Praca – wykonywaniu zawodu rolnika, pracy na roli, pracy w gospodarstwie;
– Życie – życiu codziennemu i rodzinnemu.

Organizator przewiduje następujące nagrody: Grand Prix, w każdej kategorii I, II i III Nagrodę oraz Nagrody Specjalne ufundowane przez sponsorów, Wyróżnienia Związku Artystów Plastyków. Wszyscy nienagrodzeni uczestnicy zakwalifikowani do wystawy otrzymają Dyplomy uczestnictwa. Pula nagród finansowych i rzeczowych wynosi 30 000 zł.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Wieś światłoczuła”, to wejdź na stronę: www.muzeum-szreniawa.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik może przesłać dowolną liczbę prac w każdej kategorii. Wszystkie prace należy zgłaszać w 2 formatach: papierowym (rozmiar od 30x40cm do 40x50cm, na odwrocie pracy napisz: tytuł, kategorię, imię i nazwisko i adres autora.) i cyfrowym (plik jpg, min. 72 dpi, krótszy bok min 2000px, nazwa pliku wg schematu: nazwisko_imie_tytul_pracy.jpg, e-mail max. 10MB). Odbitki wraz z kartą zgłoszeniową należy wysyłać na adres Organizatora, a pliki na adres poczty e-mail: fotokonkurs@muzeum-szreniawa.pl. Termin zgłaszania prac upływa 30 czerwca 2014 r.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Zgłaszając swoje zdjęcia do Konkursu uczestnik przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych.

Terminarz konkursu fotograficznego „Wieś światłoczuła”.
30-06-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
01-08-2014 – rozstrzygnięcie konkursu
01-09-2014 – ogłoszenie wyników na stronie Organizatora
do 11-10-2014 – wernisaż wystawy pokonkursowej

Informacje o konkursie fotograficznym „Wieś światłoczuła”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 30 czerwca 2014 r.
Nagrody: Pula to 30 000 PLN
Organizator konkursu: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Strona konkursu: www.muzeum-szreniawa.pl/?q=pl/node/594
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,