Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Krajobraz górski - 2014Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu zaprasza wszystkich fotografów amatorów i profesjonalistów, z kraju i zagranicy do zgłaszania swoich zdjęć na konkurs „Krajobraz Górski 2014”. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości 35 zł na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu. Wszystkie dane potrzebne do wykonania przelewu należy szukać w regulaminie konkursu.

Cele i założenia programowe, którymi kierują się organizatorzy konkursu:
– utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego;
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym;
– popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych;
– gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe – w puli jest 8500 PLN – oraz Medale FIAP: złoty, srebrny, brązowy. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie będzie można oglądać podczas wystawy w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu , która odbędzie się w dniach 30-06-2014 – 31-08-2014.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Krajobraz Górski 2014”, to wejdź na stronę: www.mok.nowytarg.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 4 prac. Zestawy wielozdjęciowe będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem że stanowić będą jednolitą kompozycję i zostanie to wyraźnie zaznaczone w karcie zgłoszeniowej. Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie godło autora oraz numer zgodny z zapisanym w karcie zgłoszenia. Do nadesłanych prac należy dołączyć kopertę opatrzoną godłem zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 kwietnia 2014r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z zachowaniem praw autorskich. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie i publikacjach związanych z konkursem oraz w katalogu wystawy pokonkursowej.

Terminarz konkursu fotograficznego „Krajobraz Górski 2014”.
28-04-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
28-06-2014 – wernisaż wystawy pokonkursowej, wręczenie nagród

Informacje o konkursie fotograficznym „Krajobraz Górski 2014”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 28 kwietnia 2014 r.
Nagrody:
– I nagroda: 5000 zł
– II nagroda: 2500 zł
– III nagroda: 1000 zł
– Medale FIAP: złoty/srebrny/brązowy
Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu
Strona konkursu: www.mok.nowytarg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224&Itemid=144&lang=pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,