Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Politechnika Gdańska w Roku JubileuszowymCelem konkursu jest przedstawienie na fotografiach Politechniki Gdańskiej jako żywego innowacyjnego ośrodka naukowego z bogatymi tradycjami, którego głównymi atrybutami są pracownicy naukowi, studenci, kampus akademicki oraz infrastruktura badawczo-naukowa. Konkurs fotograficzny stanowi integralną część obchodów Jubileuszu 110-lecia Politechniki Gdańskiej.

Tematem prac konkursowych mogą być pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, studenci pokazani w sposób oddający istotę ich działalności na Politechnice Gdańskiej, działalność kół naukowych. Prace mogą również obejmować infrastrukturę naukowo-badawczą (laboratoria, aparatura), kampus akademicki oraz obiekty architektoniczne Politechniki Gdańskiej. W tematyce konkursu mieszczą się również prace ukazujące działalność sportową, kulturalno-artystyczną związaną z Politechniką Gdańską.

W celu umożliwienia wykonania zdjęć przez osoby tym zainteresowane, Politechnika Gdańska organizuje tzw. Photo Days w terminie od 10.04.2014 do 11.04.2014 r. W tych dniach Politechnika Gdańska zapewni wstęp zainteresowanym do wybranych pomieszczeń, laboratoriów i sal dydaktycznych.

Na laureatów konkursu czekają nagrody finansowe, w puli jest 14 000 zł! Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4 500 zł, drugiego miejsca 3 000 zł, trzeciego 1 500 zł. Dodatkowo Organizatorzy konkursu wręczą 5 wyróżnień – każde po 1 000 zł .

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Politechnika Gdańska w Roku Jubileuszowym”, to wejdź na stronę: pg.edu.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac. Dopuszczalne są 2 zestawy składające się z maksymalnie 6 zdjęć. Każdy zestaw jest traktowany jako 1 praca. Zdjęcia należy dostarczyć w formie cyfrowej w plikach: JPG (bez kompresji) lub TIF na nośnikach: CD, DVD, lub pamięci przenośnej (pendrive) w wielkościach min. 6Mpx z zachowanym EXIF-em, w kolorystyce zgodnej z sRGB, bądź skanem formatu min. 6Mpx. Do prac należy dołączyć wglądówki – zdjęcia na papierze fotograficznym z zachowaniem formatu: krótszy bok mini. 15cm, dłuższy bok max. 30 cm. Dokładny sposób przygotowania prac konkursowych znajdziecie w regulaminie konkursu. Fotografie wraz z formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć w terminie do 18 czerwca 2014 na adres:

POLITECHNIKA GDAŃSKA – DZIAŁ PROMOCJI,
ul. G. Narutowicza 11/12,
80 – 233 Gdańsk

z dopiskiem: Konkurs fotograficzny.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów, a autorzy wyrażają zgodę na bezpłatną i nieograniczoną w czasie i terytorium możliwość wykorzystywania zdjęć nagrodzonych i zakwalifikowanych, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie do celów promocyjnych i edukacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Terminarz konkursu fotograficznego „Politechnika Gdańska w Roku Jubileuszowym”.
18-06-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
09/10-2014 – wernisaż wystawy pokonkursowej, uroczyste wręczenie nagród

Informacje o konkursie fotograficznym „Politechnika Gdańska w Roku Jubileuszowym”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 18 czerwca 2014 r
Nagrody:
– I miejsce: 4 500 zł;
– II miejsce: 3 000 zł;
– III miejsce: 1 500 zł;
– 5x wyróżnienia: 1000 zł.
Organizator: Politechnika Gdańska; Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański
Strona konkursu: pg.edu.pl/110-lat-politechniki-gdanskiej/konkurs-fotograficzny
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,