Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Jelenia Góra zmienia sięOrganizatorem Konkursu Fotograficznego „JELENIA GÓRA ZMIENIA SIĘ” jest Jeleniogórskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. Patronat honorowy konkursu: Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Celem Konkursu jest:
– udokumentowanie i uwypuklenie pozytywnych przemian Jeleniej Góry na przestrzeni 25 lat transformacji ustrojowej,
– zmiany będące przedmiotem konkursu mogą dotyczyć wszelkich aspektów życia społecznego oraz krajobrazu miasta.

Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny w głównej mierze będzie zgodność i jakość treści zgłoszonych fotografii z celami konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
– udział w pokonkursowej, plenerowej wystawie fotograficznej,
– upominki rzeczowe dla wyróżnionych autorów,
– 3 główne nagrody finansowe w wysokości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Jelenia Góra zmienia się”, to wejdź na stronę: jeleniagora.pl.

Warunki techniczne.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w sekretariacie Organizatora w terminie do 14 sierpnia 2014 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.jck.pl oraz zgłaszanych do konkursu fotografii. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu max. 3 fotografie lub 3 zestawy fotografii po max. 3 zdjęcia. Wszystkie fotografie powinny zostać dostarczone na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszenia, drogą pocztową na adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra lub osobiście w zaklejonej kopercie, do sekretariatu JCK czynnego codziennie w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne wykonane w technice cyfrowej oraz skany fotografii analogowych w formie cyfrowej, które spełnią następujące wymogi techniczne: format zdjęć JPG lub TIFF skompresowany, kolor (CMYK i podgląd RGB tego samego zdjęcia) lub czarno-biały (greyscale), rozdzielczość zdjęć powinna wynosić min. 3000X2000px, w rozdzielczość 300dpi. Rozmiar pliku max. 25MB, format 16:9, 3:2 16:10, 4:3. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia autora oraz kolejnego numeru fotografii. Numer musi być zgodny z podanym w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na polach eksploatacji, to jest w wydawnictwach, Internecie i telewizji, znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć.

Terminarz konkursu fotograficznego „Jelenia Góra zmienia się”.
14-07-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
21-07-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Jelenia Góra zmienia się”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 14 lipca 2014 r.
Nagrody:
nagroda I: 1500zł
nagroda II: 1000zł
nagroda III: 500zł
Organizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury www.jck.pl pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Strona konkursu: http://jeleniagora.pl/content/konkurs-fotograficzny-jelenia-g%C3%B3ra-zmienia-si%C4%99
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,