Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Mistrz kierownicyPrace zgłaszane do konkursu powinny ukazywać absurdy organizacji ruchu drogowego na terytorium RP i krytykować nieprzepisowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Prace mogą być zarejestrowane na dowolnym urządzeniu: telefon, aparat, kamera. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem swojej pracy na konkurs usunąć lub zmodyfikować elementy, które pozwalają na identyfikację innych uczestników ruchu drogowego.

Konkurs jest prowadzony w 4 etapach, w trakcie których wyłonione zostaną prace nagrodzone następującymi tytułami:
1. Mistrzostwo Dnia – w I etapie konkursu;
– nagrodą jest udział w kolejnym etapie konkursu, w którym wybierana jest praca nagradzana tytułem Mistrza Tygodnia;
– nagroda przyznawana jest każdego dnia roboczego w okresie 08-04-2014 – 26-08-2014
2. Mistrzostwo tygodnia – w II etapie konkursu;
– nagrodą jest kubek z logo Organizatora i okolicznościowym nadrukiem;
– nagroda przyznawana jest w okresie 15-04-2014 – 02-09-2014 spośród prac nagrodzonych w danym tygodniu.
3. Mistrzostwo miesiąca – w III etapie konkursu;
– nagrodą jest alkomat;
– nagroda przyznawana jest w okresie 03-05-2014 – 07-10-2014 spośród prac nagrodzonych tytułem Mistrzostwo Tygodnia.
4. Mistrzostwo sezonu – w IV etapie konkursu;
– nagrodą jest voucher na jazdę samochodem sportowym organizowaną przez SJS S.A. w Ośrodku Sportowo-turystycznym Automobilklubu Kieleckiego „Moto-Raj”;
– nagroda zostanie przyznana do 5 listopada 2014 r. spośród prac nagrodzonych tytułem Mistrzostwo miesiąca.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mistrz kierownicy”, to wejdź na stronę: www.votum-sa.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć. Prace zgłaszane na konkurs należy w terminie do 25 sierpnia 2014 r. przesłać drogą mailową na adres: konkurs@votum-sa.pl z dopiskiem w temacie e-maila: „KONKURS”. W treści e-maila należy podać dane, o których mowa jest w regulaminie konkursu. Całe zgłoszenie nie może przekraczać 30MB.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Przez zgłoszenie pracy w konkursie uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, zbywalnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji.

Terminarz konkursu fotograficznego „Mistrz kierownicy”.
07-04-2014 – początek konkursu
25-08-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
05-11-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Mistrz kierownicy”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 25 sierpnia 2014 r.
Nagrody: voucher na jazdę samochodem sportowym; alkomat; kubek z logo Organizatora
Organizator: VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Strona konkursu: www.votum-sa.pl/konkurs-mistrz-kierownicy/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,