Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Natura 2000Głównym celem tej ogólnopolskiej imprezy edukacyjnej jest uwrażliwienie na piękno najcenniejszych fragmentów przyrody ojczystej, do ochrony których powołano parki narodowe oraz na problematykę związaną z ich udostępnianiem, ochroną przyrody i akceptacją społeczną. Konkurs zachęci do wycieczek terenowych, obserwacji świata przyrody i bezpośredniego jej poznawania.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody, patronatem artystycznym Związku Polskich Fotografów Przyrody oraz patronatami medialnymi magazynu fotograficznego i portalu internetowego FOTO KURIER oraz Telewizji Polskiej Oddział w Rzeszowie. Sponsorem atrakcyjnych nagród jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Efektem końcowym konkursu będzie wystawa fotograficzna prezentująca piękno przyrody i krajobrazu wszystkich polskich parków narodowych wchodzących w skład sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wystawa pokonkursowa finansowana jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zostanie ona zaprezentowana w zainteresowanych polskich parkach narodowych oraz innych instytucjach oświatowych i kulturalnych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”, to wejdź na stronę: www.bdpn.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Autor może przedstawić max. 4 prace w postaci pojedynczych zdjęć. Prace konkursowe należy przesłać w 2 wersjach: odbitki i pliki elektroniczne. Odbitki konkursowe muszą być wykonane na papierze fotograficznym w formacie 3:2 (min. 21x14cm). Prace w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie CD/DVD w 2 formatach:
– wglądówka: plik JPG, 1400x933px, przestrzeń kolorów sRGB;
– plik w dużej rozdzielczości: JPG/TIFF, preferowana przestrzeń kolorów Adobe RGB, w min. rozmiar 3500x2334px, o proporcjach boków wynikających z podanego rozmiaru.

Płyta CD/DVD musi być podpisana godłem autora, a każde zdjęcie w nazwie pliku cyfrowego musi zawierać godło, tytuł pracy oraz nazwę parku narodowego na terenie którego wykonano zdjęcie. Zdjęcia dostarczone w postaci odbitki na papierze muszą być na odwrocie opisane godłem autora, tytułem pracy oraz nazwą parku narodowego na terenie którego wykonano zdjęcie.

Płytę CD/DVD z nagranymi pracami, odbitki i kartę zgłoszenia należy w terminie do 14 lipca 2014 r. przesłać na adres:

Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku
Narodowego,
ul. Bełska 7,
38-700 Ustrzyki Dolne,

z zaznaczeniem „Konkurs fotograficzny – Natura 2000”.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych na konkurs zdjęć w publikacjach promujących Konkurs oraz w wystawach i wydawnictwach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie), a także używania ich w Internecie, prezentacjach multimedialnych, materiałach prasowych oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania, z zachowaniem praw autorskich.

Terminarz konkursu fotograficznego „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”.
23-04-2014 – początek konkursu
14-07-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Osobliwości przyrodniczo-krajobrazowe polskich parków narodowych położonych na obszarach Natura 2000”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 14 lipca 2014 r.
Nagrody:
– miejsce I: statyw fotograficzny z głowicą i plecak fotograficzny, wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i fotograficznej;
– miejsce II: statyw fotograficzny z głowicą, wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i fotograficznej;
– miejsce III: plecak fotograficzny, wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i fotograficznej;
– 9 wyróżnień: wydawnictwa o tematyce przyrodniczej i fotograficznej;
Organizator: Bieszczadzki Park Narodowy
Strona konkursu: www.bdpn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1486&Itemid=1
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Osoby, które odwiedziły tę stronę znalazły ją szukając:

  • symbole parkw narodowych

Tagi: , , , , , ,