Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Uroki wsiStowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec oraz Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie zapraszają do udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „UROKI WSI”. Celem konkursu jest ukazanie piękna i różnorodności obszarów wiejskich w powiecie tureckim. Konkurs ma zachęcić do zainteresowania się tematyką wsi i folkloru oraz ukazać istotną rolę wsi w życiu człowieka.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób fizycznych zajmujących się amatorsko fotografią. Wystawa prac, ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się podczas festynu w Czachulcu Starym dnia 27 lipca 2014 r.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „UROKI WSI”, to wejdź na stronę: sskwczachulec.malanow.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 5 fotografii. Wymagany format zdjęć to 20×30 cm. Do prac konkursowych należy dołączyć wersję elektroniczną w formacie jpg na płycie CD, w rozmiarze nie mniejszym niż 2 MB . Każde ze zgłoszonych do konkursu zdjęć powinno być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opatrzone numerem (od 1 do 5), w przypadku złożenia przez jednego autora kilku prac. Do zgłoszonych do konkursu zdjęć należy złożyć wypełnioną kartę zgłoszeniową. Prace należy przesłać w terminie do 20 lipca 2014 r. na adres:

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne wsi Czachulec,
Czachulec Stary 22,
62-709 Malanów

lub

Centrum Kultury i Sztuki,
Malanów ul Kaliska 2,
62-709 Malanów

z dopiskiem „UROKI WSI” lub osobiście złożyć w siedzibie organizatorów.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik konkursu oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w tym szczególnie w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronie internetowej Organizatora i we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

Terminarz konkursu fotograficznego „UROKI WSI”.
20-07-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
27-07-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „UROKI WSI”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 20 lipca 2014 r.
Nagrody: wycieczka, dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizator: Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne wsi Czachulec, Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie, Starostwo Powiatowe w Turku
Strona konkursu: sskwczachulec.malanow.pl/aktualnosci/powiatowy-konkurs-fotograficzny-uroki-wsi
Źródło informacji: serwis sskwczachulec.malanow.pl

Tagi: , , ,