Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Nowy Sącz w obiektywieCelem konkursu jest promowanie Nowego Sącza, jego mieszkańców, podejmowanych inicjatyw i zachodzących w mieście zmian. Organizatorzy oczekują na prace ukazujące miasto w ciekawy i oryginalny sposób.

Organizatorzy oczekują na zdjęcia przedstawiające Nowy Sącz w 2014 r. Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria I: WYDARZENIAzdjęcia dokumentujące to, co dzieje się w Nowym Sączu, przedstawiające zarówno życie codzienne, jak i okolicznościowe oraz niezwykłe wydarzenia, które mają miejsce w Nowym Sączu;

Kategoria II: OBRAZ MIASTAzdjęcia ukazujące miejsca, architekturę, przyrodę, krajobraz Nowego Sącza.

Wszelkie uchwycone kadry muszą zamykać się w przestrzeni miasta. Prace, które w tle zawierać będą pejzaże spoza granic Nowego Sącza, zostaną odrzucone. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu max. 4 różne zdjęcia w każdej kategorii. Zdjęcia powinny spełniać warunki: format nie mniejszym niż: 297x210mm i max.: 300x400mm.

Powołane przez organizatora jury wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia w każdej z wymienionych kategorii. Pula nagród to ponad 3000 PLN. Zwycięskie prace zostaną włączone w wystawę „Tak było – Nowy Sącz 2014”, będącą kolejną edycją cyklu ukazującego miniony rok w obiektywie sądeckich fotoreporterów.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Nowy Sącz w obiektywie”, to wejdź na stronę: www.sbp.nowysacz.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię, konkurs, Nowy Sącz, przedsięwzięcia Urzędu Miasta i organizatora – Sądeckiej Biblioteki Publicznej.

Terminarz konkursu fotograficznego „Nowy Sącz w obiektywie”.
01-10-2014 – początek konkursu
05-01-2015 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Nowy Sącz w obiektywie”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 05 stycznia 2015 r.
Nagrody: w każdej kategorii tematycznej – WYDARZENIA, OBRAZ MIASTA:
– I miejsce: 700 zł;
– II miejsce: 400 zł;
– III miejsce: 300 zł;
– wyróżnienie: 200 zł;
Organizator: Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego w Nowym Sączu
Strona konkursu: www.sbp.nowysacz.pl/konkursy.html
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,