Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Oblicza kładkiTematem konkursu jest Kładka Bernatka w Krakowie. Konkurs jest prowadzony w kawiarni Stopklatka w Krakowie, ul. Brodzińskiego 8, od 01-05-2014 do 06-09-2014 r. Udział w konkursie jest bezpłatny, uczestnik ponosi jedynie koszty dostarczenia/wysyłki swoich prac. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w kawiarni Stopklatka. Konkurs skierowany jest do wszystkich, zarówno dla fotografów zawodowych, jak i amatorów.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęcia w dowolnej technice fotograficznej, odpowiadającego tematyce konkursu. Termin nadsyłania/dostarczania prac upływa 6-09-2014 r. o godzinie 18.00. Oceny nadesłanych prac dokona jury, złożone z 4 członków:
– Andrzej Getter, przewodniczący – profesor rzeźby i architektury ASP w Krakowie,
– Andżelika Wojciechowska – radna Miasta Krakowa,
– Tadeusz Wojciechowski – projektant mostów,
– Tadeusz Krupa – fotograf.

Nagrody zostaną przyznane autorom prac najlepiej oddających temat konkursu oraz posiadających walory artystyczne, pod warunkiem potwierdzenia autorstwa zdjęcia zgłoszonego na konkurs. W konkursie przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia w formie voucherów na sprzęt fotograficzny.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Oblicza Kładki”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/events/479489945530632/.

Warunki techniczne.
Każdy z uczestników może dostarczyć max. 2 zdjęcia. Odbitkę zdjęcia o wymiarach 30×40(45) cm lub 30×30 cm, należy oznaczyć na rewersie logiem autora oraz symbolem „C” dla zdjęć cyfrowych lub „A” dla zdjęć analogowych oraz dostarczyć w terminie do 6 września 2014 r. na adres Organizatora wraz z zamkniętą kopertą oznaczoną logiem autora zawierającą wewnątrz jego dane: imię i nazwisko, adres/ew. telefon kontaktowy, adres e-mail. Prace w formie zapisu cyfrowego (plików jpg, raw, etc.) nie będą przyjmowane.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Dostarczenie zdjęć na konkurs oznacza udzielenie Organizatorowi przez uczestnika konkursu nieodpłatnej licencji na bezterminową prezentację pracy w przestrzeni Organizatora i na stronach: FB.com/kawiarnia.stopklatka i www.stopklatkacafe.flog.pl, a w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia także na nieodpłatną publikację w materiałach promocyjnych, marketingowych i stronach internetowych Organizatora.

Terminarz konkursu fotograficznego „Oblicza Kładki”.
03-05-2014 – początek konkursu
06-09-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
27-09-2014 – rozstrzygnięcie konkursu
27-09-2014 – 31-10-2014 – wystawa pokonkursowa

Informacje o konkursie fotograficznym „Oblicza Kładki”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 06 czerwca 2014 r.
Nagrody:
– Grand Prix konkursu – o wartości 500 PLN netto,
– za najlepsze zdjęcie w technice analogowej – o wartości do 400 PLN netto,
– za najlepsze zdjęcie w technice cyfrowej – o wartości do 400 PLN netto,
– trzy wyróżnienia – o wartości 100 PLN netto każde,
Organizator: Organizatorem konkursu i gwarantem nagród jest kawiarnia Stopklatka w Krakowie, ul. Brodzińskiego 8
Strona konkursu: www.facebook.com/events/479489945530632/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,