Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Tango w obiektywieKonkurs jest organizowany w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2014. Organizatorem konkursu jest Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”. Konkurs jest otwarty, a udział w konkursie bezpłatny. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem przedstawienia zgody rodziców lub opiekunów ustawowych. Tematem konkursu jest tango

Organizator konkursu uhonoruje laureatów następującymi nagrodami:
– zwycięzcę konkursu – nagrodą pieniężną w wysokości 1000 PLN;
– dwie osoby – nagrodą w postaci podwójnego zaproszenia na koncert Orkiestry Solo Tango i Ariela Ardita w Filharmonii Łódzkiej 28.09.2014;
– nagrodzone prace zostaną ponadto zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w trakcie IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2014.
Ponadto jury wybierze spośród nadesłanych prac, zgodnie z własnym uznaniem, zdjęcia, które zostaną uhonorowane poprzez ich prezentację na wystawie zorganizowanej w trakcie IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2014.

Do oceny prac organizator konkursu powołuje jury w następującym składzie:
Marek Domański – doktor habilitowany w Pracowni Fotografii Katedry Multimediów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
Tomasz Ferenc – doktor habilitowany w Katedrze Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego,
Katarzyna Maciejczyk – współorganizatorka IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2014.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Tango w obiektywie”, to wejdź na stronę: tangosalon.pl.

Warunki techniczne.
Każdy z uczestników konkursu może nadesłać 1 fotografię. Ponadto istnieje możliwość przesłania stanowiącego artystyczną całość cyklu zdjęć. Ilość zdjęć w cyklu nie może przekroczyć 5. Fotografie należy przesyłać w formacie JPEG, o rozmiarze max. 1800 dpi krótszy bok, na adres mailowy tangowobiektywie@wp.pl wraz z podaniem następujących danych: Imię i nazwisko autora, adres, data urodzenia.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Poprzez przesłanie prac na konkurs oświadczasz, że wyrażasz zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i używanie nadesłanych fotografii w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, Festiwalem Tanga oraz w działalności organizatora konkursu, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Festiwalu i organizatora konkursu, a także na ich nieodpłatne wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych.

Terminarz konkursu fotograficznego „Tango w obiektywie”.
01-06-2014 – początek konkursu
31-08-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
15-09-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Tango w obiektywie”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 31 sierpnia 2014 r.
Nagrody: nagroda pieniężna w wysokości 1000 PLN; 2x podwójne zaproszenia na koncert Orkiestry Solo Tango i Ariela Ardita w Filharmonii Łódzkiej; prezentacja prac na wystawie w trakcie IV Międzynarodowego Festiwalu Tanga – Łódź Tango Salon Festival 2014
Organizator: Fundacja Wspierania Kultury „Fabryka Tanga”
Strona konkursu: tangosalon.pl/konkurs_fotograficzny.php
Źródło informacji: serwis tangosalon.pl

Tagi: , , , ,