Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: JesieńNa stronie fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl startuje nowy konkurs fotograficzny, który ucieszy wszystkich poszukiwaczy ciekawych ująć, które zdominują jesienne barwy z dodatkiem jesiennej nuty melancholii.

Zdjęcia na konkurs możecie zgłaszać do 24 listopada 2013 r. Ocena waszych prac będzie przebiegać dwuetapowo:

Etap I – Głosowanie sms’owe internautów. Koszt SMS’a 2,46 zł. z VAT.
W tym etapie zostaje wyłonionych 15 zdjęć z największą ilością oddanych głosów, które zajmą odpowiednio miejsca od 1 do 15. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do II Etapu jest zdobycie minimum 15 głosów internautów. Każdy głos to 1 punkt.

Etap II – Ocena jury.
Zdjęcia zakwalifikowane do tego etapu oceniane są przez jury. Najlepsze zdjęcie, wg jury, dostaje 15 pkt., kolejne 14 itd. Zwycięskim zdjęciem zostanie ta praca, która zgromadzi w sumie najwięcej punktów z obu etapów (od internautów i od jury).

Udział w konkursie automatycznie oznacza akceptację regulaminu konkursu, w tym również fakt, że posiada się wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać e-mailem w formie załącznika na adres: kfotogr@gmail.com.

Zwycięzca konkursu otrzyma, do wybory: tablet (Android 4.0, multitouch, Wi-Fi, kamera) lub urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/skaner).

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Jesień”, to wejdź na stronę: fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może wysłać tylko 1 zdjęcie. Zgłaszane prace muszą spełniać warunki: plik w formacie JPG, waga do 2MB. Fotografie w formie załącznika do listu należy wysłać w terminie do 24 listopada 2013 r. na adres e-mail: kfotogr@gmail.com. W treści listu należy dołączyć swoje dane kontaktowe.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć, w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Jesień”.
24-11-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
od 25-11-2013 – sms’owe głosowanie internautów
12-12-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Jesień”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 24 listopada 2013 r.
Nagrody: tablet, urządzenie wielofunkcyjne
Organizator konkursu: właściciel strony fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl
Strona konkursu: fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl/konkurs_03/konkurs_03.html
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,

mihald, Listopad-4th, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Okruchy wspomnieńNa początku listopada 2013 r. firma Abfoto.pl ogłosiła nowy konkurs fotograficzny, którego temat brzmi „Okruchy wspomnień”. Aby wystartować w konkursie musicie zapisać się – jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani – do bazy Newsletter ABFOTO. Tylko użytkownicy newslettera ABFOTO mogą zgłaszać swoje konkursowe prace.

5 najciekawszych prac zostanie wyłonionych przez Komisję Konkursową. 6 grudnia 2013 r. Organizator udostępni na stronie konkursowej listę laureatów. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poczta elektroniczną. Nagrody zostaną wręczone w salonach, w których zostały wypełnione formularze Newsletter lub salonach najbliższych miejscu zamieszkania zwycięzcy.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Okruchy wspomnień”, to wejdź na stronę: abfoto.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 zdjęcie. Fotografie muszą spełniać warunki: plik w formacie JPG, waga pliku max. 500KB, max. rozmiar 800x600px, plik należy nazwać według schematu: okruchywspomnien_nazwisko uczestnika. Zdjęcia w terminie do 30 listopada 2013 r. należy przysyłać na adres e-mail: konkurs@abfoto.pl. W tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu „Okruchy wspomnień”, a w treści wiadomości należy podać swoje dane kontaktowe: imię, nazwisko, miasto, e-mail.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Organizator nabywa prawa autorskie do zwycięskich zdjęć bez dodatkowego wynagrodzenia.

Terminarz konkursu fotograficznego „Okruchy wspomnień”.
01-11-2013 – początek konkursu
30-11-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
06-12-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Okruchy wspomnień”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 30 listopada 2013 r.
Nagrody: 1 z 5 aparatów Olympus XZ-10
Organizator konkursu: AB Foto Sp. z o.o.
Strona konkursu: abfoto.pl/konkurs-listopad-2013-c_188.html
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,

mihald, Październik-31st, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Historia Wolności w Pomnikach ZaklętaW roku 2014 będziemy obchodzić 150 rocznicę Powstania Styczniowego. To wydarzenie dla Organizatorów – ZSH im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy oraz WSG w Bydgoszczy – stało się pretekstem do ogłoszenia konkursu fotograficznego, którego tematyka związana jest z tą – ważna dla wszystkich Polaków – rocznicą.

Zadanie uczestników konkursu polegać będzie na interpretacji – przy pomocy fotografii – hasła: Historia wolności w pomnikach zaklęta.

Od siebie dodam, że za pomysł na taki konkurs Organizatorom należy się szczera pochwała ponieważ, to dzięki takim inicjatywom zwiększa się szansa upowszechnienia wiedzy o Powstaniu Styczniowym, a także w prosty sposób przyczynia się do popularyzacji wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży, oraz pobudza ich wyobraźnię, kreatywności i umożliwia prezentację uzdolnień na szerokim forum.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla osób, które fotografią zajmują się amatorsko. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w terminie do dnia 27 grudnia 2013 r. nie więcej niż 3 prac (praca to jedno zdjęcie lub zestaw dwóch albo trzech zdjęć, połączonych tematycznie, które są traktowane jako całość), wykonanych w dowolnej technice wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Wszystkie zdjęcia powinny być opatrzone podpisem, zawierać numer i tytuł zdjęcia (najlepiej ołówkiem).

W konkursie nie ma ograniczeń wiekowych, uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
– do lat 18-tu,
– od 18-tu lat.

Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy. Materiały należy przesyłać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres:

Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy,
ul. Kaliska 10,
85-602 Bydgoszcz
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora do dnia 30 stycznia 2014 r. Osoby, których zdjęcia znajdą się na liście zwycięzców konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

W ramach działań konkursowych, w dniu wręczenia nagród, odbędą się warsztaty fotografii. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Historia Wolności w Pomnikach Zaklęta”, to wejdź na stronę: www.zsh.bydgoszcz.pl.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Prace nagrodzone w konkursie przechodzą na własność Organizatora.

Terminarz konkursu fotograficznego „Historia Wolności w Pomnikach Zaklęta”.
27-12-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
30-01-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Historia Wolności w Pomnikach Zaklęta”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 27 grudnia 2013 r.
Nagrody: I, II, III miejsce – nagrody rzeczowe
Organizator konkursu: Zespół Szkół Handlowych im. Marii Dąbrowskiej w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Strona konkursu: www.zsh.bydgoszcz.pl
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , ,

mihald, Październik-30th, 2013


Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Sushi na twój sposóbPokaż na zdjęciu własnoręcznie przygotowane SUSHI i wygraj nagrody od Kuchni Świata!
Konkurs dostępny w aplikacji: apps.facebook.com/1420188721531872/.

Konkurs został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap, to zgłaszanie zdjęć, które będzie można wysyłać w terminie do 25 listopada 2013 r. poprzez aplikację udostępnioną na stronie konkursowej. A już od pierwszego dnia trwania konkursu do 2 grudnia 2013 r. będziecie mogli głosować na swoich faworytów.

Do drugiego – finałowego – etapu przejdzie 10 osób, które zdobędą największą ilość głosów pod swoim zdjęciem. Z finałowej 10, zwycięzcę wybierze komisja. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 5 grudnia 2013 r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe: nakrycie serwisowe do SUSHI oraz moździerz kamienny.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Sushi na Twój sposób”, to wejdź na stronę: apps.facebook.com/1420188721531872/.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość zdjęć. Fotografie mogą być zgłaszane wyłączenie poprzez aplikację konkursową, wyłącznie w terminie do 25 listopada 2013 r., i muszą one spełniać warunki: plik w formacie JPG, waga pliku do 2MB.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Odbierając nagrodę zwycięzca udziela Organizatorowi nieograniczonej terytorialnie i bezterminowej licencji do korzystania ze zwycięskiej pracy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w regulaminie konkursu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Sushi na Twój sposób”.
25-11-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
do 02-12-2013 – głosowanie internautów
05-12-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Sushi na Twój sposób”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 25 listopada 2013 r.
Nagrody:
– 1 miejsce: nakrycie serwisowe do SUSHI dla dwóch osób.
– 2 i 3 miejsce: moździerz kamienny
Organizator konkursu: Kuchnie Świata
Strona konkursu: apps.facebook.com/1420188721531872/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , ,

mihald, Październik-29th, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: The Beauty of FootballKonkurs fotograficzny „The Beauty of Football” skierowany jest do wszystkich kibicek piłki nożnej. Która z was zdobędzie tytuł Miss Sezonu? O tym zadecyduje głosowanie internautów.

W konkursie mogą startować panie, które ukończyły 18 lat. Konkurs ten polega na przesłaniu zdjęcia lub zdjęć z szalikiem lub innymi elementami świadczącymi o tym, że kandydatka na miss jest prawdziwą kibicką. Zdjęcia należy wysyłać na adres e-mail: info@fullstats.pl.

Nagrodą dla Miss Sezonu jest tablet, natomiast Miss miesiące może liczyć na nagrody w postaci: myszki i pendrave’a. Organizator przewidział również nagrody dla głosujących: 3 razy w miesiącu odbędzie się losowanie wśród osób, które oddały swój głos w konkursie.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „The Beauty of Football”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/Fullstatspl/app_526385074110637

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Poprzez udział w konkursie, uczestnicy udzielają Organizatorowi prawa do emisji zdjęcia w celach reklamowych i promocyjnych związanych z Konkursem. Uczestnicy nie są uprawnieni do wystąpienia o odpłatność lub odszkodowania za wykorzystanie ich zdjęć w całości lub w części.

Terminarz konkursu fotograficznego „The Beauty of Football”.
01-10-2013 – początek konkursu
01-10-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „The Beauty of Football”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 01 października 2014 r.
Nagrody:
– pendrive + myszka (dla miss miesiąca)
– tablet (dla miss sezonu)
– co miesiąc 3 zestawy gadżetów(plecak, piłka, pendrive, podkładka)dla głosujących
Organizator konkursu: Fullstats
Strona konkursu: www.facebook.com/Fullstatspl/app_526385074110637
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , , ,

mihald, Październik-28th, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: CzasZaraz, chwila, moment… nie tak szybko.
Tak, to prawda, w tym konkursie liczy się Czas, ale teraz zatrzymajmy się i wyobraźmy sobie czym jest CZAS.

Ciekawe, że nawet jak stoimy, to Czas płynie, niektórym czas ucieka. Generalnie czas nie stoi w miejscu, no chyba, że robimy zdjęcie, którego tematem jest Czas. Na zdjęciu wydaje się, że zatrzymaliśmy Czas, choć samo zdjęcia może być co nieco poruszone, bo czas migawki ustawiony był zbyt długi. I to jest jedyna taka sytuacja, bo 99% innych przypadków czasu mamy nieustająco za mało: za mało czasu by zjeść śniadanie, za mało czasu by powiedzieć ukochanej osobie „Kocham Cię”, za mało czasu w pracy na pracę, za mało czasu na odpoczynek w… pracy ale i po pracy.

Ciekawe, że czas zawsze obiera ten sam, jeden kierunek, nie to co ja: mogę iść do przodu, do tyłu, do góry… Czas nigdy nie płynie „do góry”, i żebyście stawali na głowie, to nie będzie inaczej.

Jednym Czas wydaje się nieubłagany, bo on tylko przemija, ucieka, jest go za mało. Dla innych Czas nadchodzi, leczy rany, jest synonimem przyszłości, realizowania planów… Dla jeszcze innych Czas to „tu i teraz”, bo dla nich liczy się Czas, bo Czas to pieniądz.

No dobra, czas kończyć te banialuki, bo nijak nie zbliżają nas do celu – zdjęcia o temacie „Czas”. Podobno w Egipcie jest takie przysłowie: Wszyscy boimy się czasu, czas boi się piramid. Już wiem! Na konkurs wyślę zdjęcie piramidy 🙂

Jak zostać uczestnikiem konkursu? Zasady są prostę:
I. Polub stronę Manufaktura Kadrów na facebooku FB.com/manufakturakadrow.
II. Dodaj post ze zdjęciem w wydarzeniu konkursowym.
III. Wygra zdjęcie, które otrzyma najwięcej polubień.
IV. Umieszczając zdjęcie wyrażasz zgodę na jego publikację.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Czas”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/events/….

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
?

Terminarz konkursu fotograficznego „Czas”.
25-10-2013 – początek konkursu
20-11-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Czas”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 20 listopada 2013 r.
Nagrody:
– I miejsce: 3h fotografowania w studio
– II miejsce: książka o tematyce fotograficznej
Organizator konkursu: Studio Fotograficzne Manufaktura Kadrów, ul. Koszelew 7, 42-500 Będzin
Strona konkursu: www.facebook.com/events/535796059845877/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,

mihald, Październik-28th, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Moje światy-moje klimatyKonkurs realizowany jest w ramach kampanii społecznej „Trauma. Do przeżycia”. Tegoroczna akcja kierowana jest do ludzi młodych. W swoim zamyśle kampania omawia znaczenie i wpływ przeżytej traumy na dalsze życie ludzi nią dotkniętych.

Jeśli interesujesz się fotografią, lubisz robić zdjęcia, masz ciekawe pomysły na fotografie w klimacie „Moje światy”, to oznacza, że ten konkursu jest właśnie dla CIEBIE!

Do wygrania cenne nagrody: kurs fotograficzny, aparat fotograficzny, a wszystkie nagrodzono prace zostaną zaprezentowane na wystawie prac laureatów podczas finału akcji w styczniu 2014 roku. Wystawy fotograficznej połączona zostanie z dyskusją w kontekście eksponowanych fotografii.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Moje światy, moje klimaty”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/events/….
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Do konkursu można zgłosić do 5 prac tego samego autora. Wymagane parametry zdjęcia to: min. 100 dpi.
Uczestnik konkursu ma obowiązek przesłać zdjęcia o wymaganych parametrach na nośniku CD na adres biura projektu al. Grunwaldzka 496, Gdańsk, z dopiskiem „Konkurs: „Moje światy, moje klimaty” lub na adres e-mail:
kampania@psychotraumatologia.com.pl bądź poprzez platformę facebook, w czasie trwania konkursu do dnia 22 grudnia 2013.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Prace zwycięzcy i pozostałych uczestników konkursu mogą być wykorzystane w
materiałach promocyjnych podczas innych wydarzeń kampanii „Trauma. Do przeżycia” i projektu.

Terminarz konkursu fotograficznego „Moje światy, moje klimaty”.
15-06-2013 – początek konkursu
22-12-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Moje światy, moje klimaty”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 22 grudnia 2013 r.
Nagrody: aparat fotograficzny i kurs fotograficzny, ekspozycja zwycięskich i wyróżnionych prac na wystawie fotograficznej na terenie Trójmiasta, w grudniu 2013 r.
Organizator konkursu: Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii
Strona konkursu: www.facebook.com/events/231400677024782/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać aparat fotograficzny
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać warsztaty fotograficzne
Sprawdź, które konkursy fotograficzne kończą się w grudniu 2013 r.
Obejrzyj konkursy fotograficzne dla amatorów

Tagi: , , , , , ,

mihald, Październik-25th, 2013

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Taką ją/jego kocham najbardziejNa profilu FB/klubfotograficzny wystartował foto-konkurs „Taką ją/jego kocham najbardziej”. Własne fotograficzne interpretacje tematu konkursu powinniście zgłaszać do 11 listopada 2013 r. Zdjęcia w formie załącznika do e-maila wysyłajcie na adres: konkurs(at)klubfotograficzny.pl. Ale uwaga! Każdy konkursowicz może zgłosić tylko jedną pracę.

Wyboru najlepszych prac dokona znana wszystkim użytkownikom serwisu Klubfotograficzny.pl, pani Renata Szczepanik. Nagrodami są książki o tematyce fotograficznej. Listę laureatów poznamy najpóźniej 17 listopada 2013 r.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Taką ją/jego kocham najbardziej”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/media/set/?set=….

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 fotografię, którą należy przysłać w formie załącznika do listu na adres e-mail: konkurs(at)klubfotograficzny.pl. Termin zgłaszania prac upływa 11 listopada 2013 r.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
?

Terminarz konkursu fotograficznego „Taką ją/jego kocham najbardziej”.
20-10-2013 – początek konkursu
11-11-2013 – termin przyjmowania prac konkursowych
17-11-2013 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Taką ją/jego kocham najbardziej”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 11 listopada 2013 r.
Nagrody: książki o tematyce fotograficznej
Organizator konkursu: Klub Fotograficzny z Olkusza
Strona konkursu: www.facebook.com/media/set/?set=a.760883943938846.1073741849.156475421046371&type=3
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,