mihald, Maj-28th, 2014

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Der die das - wakacje mit spasW ramach kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!” wystartował konkurs fotograficzny pt. „Der, die, das – wakacje mit Spaß!“.

Konkurs organizowany jest przez Dom współpracy Polsko-Niemieckiej na zlecenie Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Celem konkursu jest przesłanie przez uczniów zdjęć przedstawiających współczesne ujęcie niemieckiej kultury, sportu, ludzi, miejsc, gospodarki, polityki.

Zdjęcia, które uczniowie prześlą do konkursu, mogą być wykonane zarówno w Niemczech jak i w Polsce. Zdjęcia powinny przedstawiać sytuacje, które uczestnikowi kojarzą się ze współczesną niemieckością. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Der, die, das – wakacje mit Spaß!”, to wejdź na stronę: haus.pl.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić max 3 fotografie. Opisz zdjęcia zgodnie z kategorią, do której należy:
– uczniowie klas 1-3: podpisz zdjęcia dwujęzyczny;
– uczniowie klas 4-6: opisz zdjęcia dwujęzyczny;
– gimnazja: opisz dwujęzyczny, jakie aspekty współczesnej niemieckości przedstawiają zdjęcia?;
– szkoły ponadgimnazjalne: opisz dwujęzyczny, jak rozumiesz współczesną niemieckość odwołując się do swoich zdjęć. Uzasadnij (dwujęzycznie) dlaczego twoja praca powinna zwyciężyć. Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym prześlijcie w terminie do 15 października 2014 r. na adres:

Dom współpracy Polsko-Niemieckiej,
ul. 1 Maja 13/2,
45-068 Opole

lub drogą elektroniczną: konkurs@haus.pl.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
?

Terminarz konkursu fotograficznego „Der, die, das – wakacje mit Spaß!”.
27-05-2014 – początek konkursu
15-10-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym „Der, die, das – wakacje mit Spaß!”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 15 października 2014 r.
Nagrody: cenne nagrody
Organizator: Dom współpracy Polsko-Niemieckiej
Strona konkursu: haus.pl/aktualnosci-568.html
Źródło informacji: serwis haus.pl

Tagi: , , , ,

mihald, Maj-28th, 2014

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Śladami El GrecoW związku z obchodami roku El Greco Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach przy współpracy z Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach organizuje konkurs otwarty dla wszystkich fotografujących.

Tematyka prac powinna być ściśle związana z tematem konkursu – „Śladami El Greco”. Organizatorzy liczą na zdjęcia nawiązujące do jego życia, twórczości oraz ojczyzny. W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne, w puli jest 3300 zł.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Śladami El Greco”, to wejdź na stronę: elgreco.siedlce.pl.

Warunki techniczne.
Każdy z uczestników może nadesłać max. 5 prac o min. formacie 20×30cm, do których należy dołączyć pliki cyfrowe na płytach CD/DVD oraz prawidłowo wypełnione karty zgłoszeniowe. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2014 r. Prace konkursowe należy wysłać na adres Organizatora:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ul. Pułaskiego 6,
08-110 Siedlce

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
?

Terminarz konkursu fotograficznego „Śladami El Greco”.
15-09-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
18-10-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Śladami El Greco”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 15 września 2014 r.
Nagrody:
– nagroda główna: 1 500 zł
– nagroda II: 1 000 zł
– nagroda III: 800 zł.
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach Muzeum Diecezjalne w Siedlcach
Strona konkursu: elgreco.siedlce.pl/konkurs-fotograficzny/
Źródło informacji: serwis elgreco.siedlce.pl

Tagi: , , , ,


Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs Fotograficzny z okazji Dni Goethego w BagiencuŚwidnicka Fotografia Niezależna w związku ze zbliżającymi się Dniami Goethego w Bagieńcu przygotowała konkurs fotograficzny, którego tematem przewodnim jest postać Johanna Wolfganga von Goethego. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. Młodzież do lat 18 może wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców ( pisemna deklaracja rodzica ).

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach poświęconych odrębnym tematom:
1) romantycznie;
2) cierpienie;
3) burza i napór;

Organizator przewiduje Grand Prix w każdej z kategorii oraz Grand Prix na najlepsze zdjęcie wybrane na wernisażu. Przewidywane są atrakcyjne nagrody.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym z okazji Dni Goethego w Bagieńcu, to wejdź na stronę: www.facebook.com/events/659194084170451/.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może przesłać po jednej pracy do każdego tematu. Prace należy nadesłać mailowo na adres: konkursswidnica@wp.pl w nieprzekraczalnym czasie do 16-06-2014 do godziny 23.59. Prace należy oznaczyć imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania i tematem.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik zgłaszając swoje zdjęcia na konkurs przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Terminarz konkursu fotograficznego z okazji Dni Goethego w Bagieńcu.
27-05-2014 – początek konkursu
16-06-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych

Informacje o konkursie fotograficznym z okazji Dni Goethego w Bagieńcu.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 16 czerwca 2014 r.
Nagrody: atrakcyjne nagrody
Organizator: Świdnicka Fotografia Niezależna
Strona konkursu: www.facebook.com/events/659194084170451/
Źródło informacji: FB.com/swidnickaniezaleznafotografia

Tagi: , , ,

mihald, Maj-27th, 2014

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Darmowe przejazdy z CAB4YOUPodróżuj taksówką wygodnie, przyjemnie i oszczędnie! Zrób zdjęcie sytuacji, w której zamawiasz taksówki przez aplikację mobilną CAB4YOU i wygraj darmowe przejazdy taksówkowe!

Możliwości jest wiele – poranna kawa, romantyczna kolacja, wieczorne spotkania ze znajomymi, Organizator konkursu czeka na Twoje pomysły!

Do rozdania jest 10 kuponów o wartości 30 zł do wykorzystania jednorazowo w aplikacji CAB4YOU na dowolny przejazd taksówką współpracujących z CAB4YOU korporacji na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Bydgoszczy, Szczecina, Rzeszowa i Rudy Śląskiej!

5 zwycięskich prac wyłoni jury, a 5 kolejnych zostanie wybranych na podstawie Waszych głosów! Oceniana będzie kreatywność, sposób przedstawienia i zgodność z tematem konkursu.

Zasady konkursu:
– polub fanpage CAB4YOU (www.facebook.com/cab4youpl);
– dodaj w aplikacji konkursowej autorskie zdjęcie przedstawiające konkursowy temat;
– zbieraj głosy;

Etapy Konkursu:
Etap I – Rozpoczęcie Konkursu:
Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane do 18 czerwca 2014 – 23:59
Etap II – Ogłoszenie Wyników:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 20 czerwca 2014 – 14:00

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Darmowe przejazdy z CAB4YOU!”, to wejdź na stronę: www.facebook.com/cab4youpl/….

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na publikację nadesłanego zdjęcia udzielonego w konkursie na profilu CAB4YOU na portalu www.facebook.pl. Uczestnik zgadza się, nieodpłatnie przenieść na Organizatora pełnię autorskich praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia oraz prawo zezwalania na wykonywanie w stosunku do niego zależnych praw autorskich.

Terminarz konkursu fotograficznego „Darmowe przejazdy z CAB4YOU!”.
23-05-2014 – początek konkursu
18-06-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
20-06-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Darmowe przejazdy z CAB4YOU!”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 18 czerwca 2014 r.
Nagrody: 10 voucherów o wartości 30 zł do wykorzystania jednorazowo na przejazd wskazaną przez Organizatora korporacją taksówkową we wskazanym przez użytkownika mieście: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Rzeszowie lub Rudzie Śląskiej.
Organizator: Tiskel Sp. z o.o.
Strona konkursu: www.facebook.com/cab4youpl/app_206447499374217
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , ,

mihald, Maj-26th, 2014

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Jelenia Góra zmienia sięOrganizatorem Konkursu Fotograficznego „JELENIA GÓRA ZMIENIA SIĘ” jest Jeleniogórskie Centrum Kultury z siedzibą przy ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra. Patronat honorowy konkursu: Marcin Zawiła – Prezydent Miasta Jeleniej Góry.

Celem Konkursu jest:
– udokumentowanie i uwypuklenie pozytywnych przemian Jeleniej Góry na przestrzeni 25 lat transformacji ustrojowej,
– zmiany będące przedmiotem konkursu mogą dotyczyć wszelkich aspektów życia społecznego oraz krajobrazu miasta.

Oceny prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Przedmiotem oceny w głównej mierze będzie zgodność i jakość treści zgłoszonych fotografii z celami konkursu. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:
– udział w pokonkursowej, plenerowej wystawie fotograficznej,
– upominki rzeczowe dla wyróżnionych autorów,
– 3 główne nagrody finansowe w wysokości 1500 zł, 1000 zł i 500 zł.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Jelenia Góra zmienia się”, to wejdź na stronę: jeleniagora.pl.

Warunki techniczne.
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie w sekretariacie Organizatora w terminie do 14 sierpnia 2014 r. prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.jck.pl oraz zgłaszanych do konkursu fotografii. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu max. 3 fotografie lub 3 zestawy fotografii po max. 3 zdjęcia. Wszystkie fotografie powinny zostać dostarczone na płycie CD/DVD wraz z formularzem zgłoszenia, drogą pocztową na adres: Jeleniogórskie Centrum Kultury, ul. 1 Maja 60, 58-500 Jelenia Góra lub osobiście w zaklejonej kopercie, do sekretariatu JCK czynnego codziennie w dni powszednie w godzinach 9.00-18.00. W Konkursie wezmą udział prace fotograficzne wykonane w technice cyfrowej oraz skany fotografii analogowych w formie cyfrowej, które spełnią następujące wymogi techniczne: format zdjęć JPG lub TIFF skompresowany, kolor (CMYK i podgląd RGB tego samego zdjęcia) lub czarno-biały (greyscale), rozdzielczość zdjęć powinna wynosić min. 3000X2000px, w rozdzielczość 300dpi. Rozmiar pliku max. 25MB, format 16:9, 3:2 16:10, 4:3. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i imienia autora oraz kolejnego numeru fotografii. Numer musi być zgodny z podanym w formularzu zgłoszenia uczestnictwa.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Uczestnik przesyłając prace na Konkurs przenosi nieodpłatnie na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych autorskie prawa majątkowe i zależne do swych zdjęć na polach eksploatacji, to jest w wydawnictwach, Internecie i telewizji, znanych polskiemu prawu w dacie wysłania zdjęć.

Terminarz konkursu fotograficznego „Jelenia Góra zmienia się”.
14-07-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
21-07-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Jelenia Góra zmienia się”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 14 lipca 2014 r.
Nagrody:
nagroda I: 1500zł
nagroda II: 1000zł
nagroda III: 500zł
Organizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury www.jck.pl pod patronatem Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
Strona konkursu: http://jeleniagora.pl/content/konkurs-fotograficzny-jelenia-g%C3%B3ra-zmienia-si%C4%99
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Dzieci są superJeżeli chcesz pochwalić się swoimi zdjęciami nawiązującymi do tytułu „DZIECI SĄ SUPER”, a przy okazji wziąć udział w zabawie jaką jest konkurs fotograficzny to zapraszamy! Masz także szansę na zdobycie interesującej nagrody!

Konkurs przebiega dwuetapowo:
Etap I – Głosowanie sms’owe internautów. W tym etapie zostaje wyłonionych 20 zdjęć z największą ilością oddanych głosów. Zdjęciu z największą ilością głosów od internautów zostanie przyznanych 20 punktów, kolejnemu – 19 itd, a dwudziestemu – 1 punkt. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się do II Etapu jest zdobycie minimum 10 głosów od internautów.

Etap II – Ocena jury. 20 zdjęć zakwalifikowanych do tego etapu ocenianych jest przez jury. Najlepsze zdjęcie, wg jury, dostaje 20 pkt., kolejne 19 itd. Zwycięskim zdjęciem zostanie ta praca, która zgromadzi w sumie najwięcej punktów z obu etapów.

Udział w konkursie automatycznie oznacza akceptację regulaminu konkursu, w tym również fakt, że posiada się wszelkie prawa autorskie do zgłoszonego zdjęcia. Zdjęcia do konkursu należy przysyłać w formie załącznika na adres: kfotogr@gmail.com.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „DZIECI SĄ SUPER”, to wejdź na stronę: fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 fotografie. Praca musi spełniać następujące warunki techniczne: format pliku JPG, waga pliku max. 2MB. W e-mailu należy podać dane kontaktowe autora. Zdjęcia należy w terminie do 12 czerwca 2014 r. wysłać na adres e-mail: kfotogr@gmail.com.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu do niego wszelkich praw autorskich. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek roszczeń za korzystanie ze zdjęć w tym, w szczególności, wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej konkursu.

Terminarz konkursu fotograficznego „DZIECI SĄ SUPER”.
12-06-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
13-06-2014 – 30-06-2014 – głosowanie internautów
30-06-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „DZIECI SĄ SUPER”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 12 czerwca 2014 r.
Nagrody:
– TABLET GOCLEVER TERRA 10″
– APARAT CYFROWY Samsung
Organizator: właściciel strony fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl
Strona konkursu: fotokonkursy.skiqqer.hekko.pl/konkurs_03/konkurs_03.html
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , , ,

mihald, Maj-23rd, 2014

Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Góry - moje miejsce na ziemi - edycja II20 maja 2014 r. wystartowała druga edycja konkursu fotograficznego prowadzonego na łamach strony ww.s-nikiel-mojegory.pl, pod hasłem „Góry – moje miejsce na ziemi”. Podobnie jak rok temu konkurs ma zachęcić wszystkich kochających góry do podzielenia się z innymi pięknem gór, rozpatrywanym przez pryzmat własnego do nich stosunku, oraz doświadczeń z nich wyniesionych. Podobnie jak rok temu konkurs nie ogranicza się do prezentowania zdjęć z Polski, przysyłajcie fotografie gór z całego świata.

W drugiej edycji konkursu pula nagród została bardzo wzbogacona. Wśród nich znajdują się są markowe akcesoria fotograficzne, oraz ciekawe, pięknie ilustrowane wydawnictwa. Wyznaczono również nowy typ nagrody, przyznawany przez samych uczestników, oraz publiczność – „Nagroda publiczności”.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno fotoamatorów, jak i osób zajmujących się fotografią zawodowo, bez względu na rodzaj używanego sprzętu fotograficznego.

Nad przebiegiem konkursu, oraz wyłonieniem zwycięzców czuwać będzie trzy osobowe jury w składzie:
– Sebastian Nikiel – Przewodniczący Jury – strona domowa: www.s-nikiel-mojegory.pl
– Piotr Dziki – Członek Jury – strona domowa: www.zuziawdrodze.cba.pl
– Szymon Baron – Członek Jury – strona internetowa: www.szymek.ptt.org.pl

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Góry – moje miejsce na ziemi – edycja II”, to wejdź na stronę: s-nikiel-mojegory.pl.

Warunki techniczne.
Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może nadesłać max. 3 fotografie. Zgłaszane zdjęcia muszą mieć min. 1024px szerokości oraz 720px wysokości, przy czym ich waga max. nie może przekraczać 10MB dla jednego zdjęcia. Do konkursu można zgłaszać również zdjęcia panoramiczne, dla których min. szerokość pozioma to 2048px i pionowa 1024px, dopuszcza się również prace czarno-białe, wykonane w odcieniu sepii oraz zdjęcia HDR. Zdjęcia należy wysłać w terminie do 20 sierpnia 2014 r. w postaci elektronicznej w dowolnych formatach graficznych, jako załącznik do e-maila na adres: konkurs.foto@s-nikiel-mojegory.pl. W wiadomości prócz zdjęć należy podać dane w kolejności dodawania zdjęć:
– tytuł zdjęcia,
– Imię i nazwisko autora,
– LOGIN pod jakim zdjęcia będą prezentowane w galerii konkursowej, o ile nie chcemy by były prezentowane pod naszym imieniem i nazwiskiem,
– zgodę lub jej brak na uczestnictwo w rywalizacji o nagrodę publiczności na łamach portalu Facebook (szczegóły w sekcji regulaminu „Nagroda publiczności”),
– miejsce i datę wykonania (nie obowiązkowo),
– model aparatu fotograficznego (nie obowiązkowo),
– mile widziany jest również szerszy komentarz do zdjęcia, co przedstawia sfotografowana scena / obiekt (nie obowiązkowo).

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Zgłoszenie zdjęcia do konkursu w żaden sposób nie zmienia, ani nie ogranicza praw autorskich właściciela zdjęcia, organizator zobowiązuje się do niewykorzystywania ich bez zgody autora, poza wykorzystaniem zgłaszanych fotografii do prezentacji prac w galerii konkursowej, jak i po konkursowej, oraz albumu konkursowego na profilu witryny na portalu Facebook oraz w materiałach reklamujących konkurs (banery, plakaty…) na łamach witryny i jej profilach społecznościowych (Facebook, Twitter, Google+).

Terminarz konkursu fotograficznego „Góry – moje miejsce na ziemi – edycja II”.
20-05-2014 – początek konkursu
20-08-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
21-08-2014 – 03-09-2014 – głosowanie Jury
04-09-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Góry – moje miejsce na ziemi – edycja II”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 20 sierpnia 2014 r.
Nagrody:
1. Nagrody główne:
Miejsce I:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, Monopod fotograficzny z głowicą 2D firmy CAMROCK model M140 (kolor czarny – maks. Wysokość robocza 178cm, udźwig głowicy 5kg, w komplecie futerał), torba fotograficzna firmy CAMROCK model X38 City (kolor czarny), album krajoznawczy „Góry świata. Najpiękniejsze szczyty i krajobrazy” wydawnictwa DRAGON, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”
Miejsce II:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, monopod fotograficzny z głowicą 2D firmy CAMROCK model M140 (kolor czarny – maks. Wysokość robocza 178cm, udźwig głowicy 5kg, w komplecie futerał), termos ze stali nierdzewnej firmy KAYOBA z automatyczną zakrętką pojemność 500ml (kolor niebieski metalik), album krajoznawczy „Góry świata. Najpiękniejsze szczyty i krajobrazy” wydawnictwa DRAGON, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”;
Miejsce III:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, Monopod fotograficzny z głowicą 2D firmy CAMROCK model M140 (kolor czarny – maks. Wysokość robocza 178cm, udźwig głowicy 5kg, w komplecie futerał), wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów i innych urządzeń elektronicznych, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”, album krajoznawczy „Góry świata. Najpiękniejsze szczyty i krajobrazy” wydawnictwa DRAGON, atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura

2. Wyróżnienia:
Wyróżnienie I:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, album krajoznawczy „100 najpiękniejszych miejsc świata” wydawnictwa DRAGON, bidon turystyczny firmy SLAZENGER (czarny z zielonym) – pojemność 1 litr, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”, mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia, atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura;
Wyróżnienie II:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, mata turystyczna do siedzenia firmy KARRIMOR (kolor niebieski), bidon turystyczny firmy SLAZENGER (czarny z zielonym) pojemność 1 litr, Książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”, atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura;
Wyróżnienie III:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, bidon turystyczny firmy SLAZENGER (srebrny+czarny) – pojemność 1 litr, wielofunkcyjne pióro 3w1 LENS PEN do czyszczenia obiektywów, ekranów, korpusów aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”, mapa turystyczna „Szlaki Beskidzkie – od Ustronia po Tarnicę” wydawnictwa CartoMedia, atlas kieszonkowy „Tatry polskie”, wydawnictwa Sygnatura;

3. Nagroda publiczności:
– dyplom, autorskie tomiki poezji Sebastiana Nikiel „Na krawędzi”, „Poza krawędzią”, statyw fotograficzny firmy ESPERANZA model EF109 (maks. Wysokość 128 cm, udźwig 2kg, kolor srebrny, w komplecie futerał), album krajoznawczy „Najpiękniejsze zabytki świata” wydawnictwa Catra Blanca, książka wydawnictwa PASCAL: „Praktyczny przewodnik – Słowacja”, atlas kieszonkowy „Tatry polskie” wydawnictwa Sygnatura;
Organizator: Sebastian Nikiel
Strona konkursu: s-nikiel-mojegory.pl/konkursy/konkursy/konkurs05/konkursfoto4.index.html#.U38r71R_vHN
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Obejrzyj konkursy fotograficzne, których tematem są góry
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać akcesoria fotograficzne
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać sprzęt turystyczny
Obejrzyj konkursy fotograficzne, w których możesz wygrać książki
Sprawdź, które konkursy fotograficzne kończą się w sierpniu 2014 r.
Obejrzyj konkursy fotograficzne dla amatorów

Tagi: , , , , , , ,

mihald, Maj-22nd, 2014


Ten konkurs już się zakończył.
Sprawdź aktualne konkursy w terminarzu konkursowym

Konkurs: Mistrz kierownicyPrace zgłaszane do konkursu powinny ukazywać absurdy organizacji ruchu drogowego na terytorium RP i krytykować nieprzepisowe zachowania uczestników ruchu drogowego. Prace mogą być zarejestrowane na dowolnym urządzeniu: telefon, aparat, kamera. Pamiętaj, aby przed zgłoszeniem swojej pracy na konkurs usunąć lub zmodyfikować elementy, które pozwalają na identyfikację innych uczestników ruchu drogowego.

Konkurs jest prowadzony w 4 etapach, w trakcie których wyłonione zostaną prace nagrodzone następującymi tytułami:
1. Mistrzostwo Dnia – w I etapie konkursu;
– nagrodą jest udział w kolejnym etapie konkursu, w którym wybierana jest praca nagradzana tytułem Mistrza Tygodnia;
– nagroda przyznawana jest każdego dnia roboczego w okresie 08-04-2014 – 26-08-2014
2. Mistrzostwo tygodnia – w II etapie konkursu;
– nagrodą jest kubek z logo Organizatora i okolicznościowym nadrukiem;
– nagroda przyznawana jest w okresie 15-04-2014 – 02-09-2014 spośród prac nagrodzonych w danym tygodniu.
3. Mistrzostwo miesiąca – w III etapie konkursu;
– nagrodą jest alkomat;
– nagroda przyznawana jest w okresie 03-05-2014 – 07-10-2014 spośród prac nagrodzonych tytułem Mistrzostwo Tygodnia.
4. Mistrzostwo sezonu – w IV etapie konkursu;
– nagrodą jest voucher na jazdę samochodem sportowym organizowaną przez SJS S.A. w Ośrodku Sportowo-turystycznym Automobilklubu Kieleckiego „Moto-Raj”;
– nagroda zostanie przyznana do 5 listopada 2014 r. spośród prac nagrodzonych tytułem Mistrzostwo miesiąca.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konkursie fotograficznym „Mistrz kierownicy”, to wejdź na stronę: www.votum-sa.pl.
Koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu: regulamin.

Warunki techniczne.
Na konkurs każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę zdjęć. Prace zgłaszane na konkurs należy w terminie do 25 sierpnia 2014 r. przesłać drogą mailową na adres: konkurs@votum-sa.pl z dopiskiem w temacie e-maila: „KONKURS”. W treści e-maila należy podać dane, o których mowa jest w regulaminie konkursu. Całe zgłoszenie nie może przekraczać 30MB.

Prawa autorskie – wykorzystanie zdjęć.
Przez zgłoszenie pracy w konkursie uczestnik udziela organizatorowi niewyłącznej, zbywalnej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zgłoszonej pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji.

Terminarz konkursu fotograficznego „Mistrz kierownicy”.
07-04-2014 – początek konkursu
25-08-2014 – termin przyjmowania prac konkursowych
05-11-2014 – rozstrzygnięcie konkursu

Informacje o konkursie fotograficznym „Mistrz kierownicy”.
Termin: zdjęcia zgłaszamy do 25 sierpnia 2014 r.
Nagrody: voucher na jazdę samochodem sportowym; alkomat; kubek z logo Organizatora
Organizator: VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Strona konkursu: www.votum-sa.pl/konkurs-mistrz-kierownicy/
Źródło informacji: zgłoszenie od użytkownika serwisu

Tagi: , , , , ,